Pages Navigation Menu

We verplaatsen onze artikelen, foto’s en verhalen naar Tumblr

stopNewsstream.eu functioneert alleen nog als archief van artikelen en foto’s uit de periode 2013-2015. Om de website steeds weer foutloos te laten werken moeten we teveel tijd steken in het vernieuwen van de website software. We hebben derhalve besloten door te gaan met een blog op Tumblr. We verwijzen daarvoor naar : www.newsstream.nl en/of www.webnotities.nl en www.fotoblogpb.nl. We hopen dat u als lezer met ons mee verhuist.

We laten de oude website bewust intact als internetarchief.

Jack Pheifer, Chris Koopmans, Pauline Brenninkmeijer

facebooktwitterlinkedinmail