Pages Navigation Menu

Grotere ziekenhuizen

Talloze onderzoeken en zelfs een enquêtecommissie van de Tweede Kamer concludeerden dat de schaalvergroting in het Onderwijs kwalitatief slechter onderwijs heeft opgeleverd. Dat is een dure les geweest, want terugdraaien is niet eenvoudig en opnieuw uiterst kostbaar, zie ook het Amarantis debacle.

Op dit moment hebben bijna alle ziekenhuizen plannen om te fuseren met andere ziekenhuizen. Schaalvergroting dient te leiden tot verdere specialisatie in de Zorg met als doel kwalitatief betere én goedkopere zorg.

Vele internationale wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat uit een oogpunt van besturing en doelmatigheid ziekenhuizen het beste rond de 200 tot 300 bedden kunnen hebben. In Nederland kiezen we nu voor ziekenhuizen met veelal meer dan 600 bedden of zelfs nog groter.       

Hieruit blijkt maar weer eens dat bestuurlijke opvattingen over de wenselijkheid van schaalvergroting net zo langzaam veranderen als tankers die hun koers moeten wijzigen. De persoonlijke ambitie van vele bestuurders leidt wel altijd automatisch tot groter maar bijna nooit tot beter, ook al zouden ze beter kunnen weten.

Ik verwacht zo midden jaren twintig een nieuwe enquête van de 2e Kamer, nu over de slecht functionerende Zorg in Nederland. Die functioneert dan waarschijnlijk even belabberd als nu de nationale Health Service in Engeland.

Facebooktwitterlinkedinmail