Pages Navigation Menu

De woede van de aapjes van Frans de Waal

De  laboratoriumaapjes van bioloog Frans de Waal tonen aan : ongelijke beloning wekt onmiddellijke woede en weigering op ten opzichte van diegene die de beloning uitdeelt. Van der Waal lachend:  ” this is basically the Wallstreet protest you see here”.

Bij onze wereldwijde crisis loopt de beloning van de meeste mensen terug. De bevolking reageert woedend, niet zozeer om een paar procent minder inkomen, maar om de ongelijkheid in de teruggang van beloning tussen arm en rijk, oud en jong, op de beleving van ongelijkheid van mensen.

De woede richt zich vooral  op de ‘uitdelers’,  die het gelijkheidsideaal ondermijnen: de politici, de liberaal kapitalistische ondernemers, de leden van de raden van bestuur, de managers, kortom de machthebbers, bestuurders. Het is een wereldwijd fenomeen meldt het Belgische opinieweekblad Knack: het protest tegen de bestuurders/beloners, niet alleen in democratische kapitalistische landen maar overal waar ongelijkheid zichtbaar gemaakt kan worden. En dat is natuurlijk  het eerst zichtbaar in de democratische westerse landen. De rest van de wereld wordt steeds wijzer door naar ons te kijken.

De stelling is: het gaat niet om geld en middelen, om rijk en arm, het gaat om de psychologie van menselijke verhoudingen, hun aangeboren rechtvaardigheidsgevoel, om sterk en zwak.  Kortom het gaat om ethiek. En politiek is toegepaste ethiek. Het is nu de vraag of de democratie zijn grenzen heeft bereikt, faalt en zal verdwijnen in zijn huidige vorm, of dat ze zich toch nog kan aanpassen. Maar de wet van de aapjes van Frans de Waal zal daarbij meer dan ooit in acht moeten worden genomen.

Link naar filmpje de Waal

Facebooktwitterlinkedinmail