Pages Navigation Menu

Eerdere Observaties

 

 

 

 

 

5 maart. Weer een goed voorbeeld van de voordelen van privatisering. De commerciële openbaar vervoersmaatschappijen kregen tussen 2004 en 2010 105% meer subsidie. Het vervoer van passagiers steeg slechts met 5% in die periode. En die passagiers betaalden in 2010 bijna 30% meer dan in 2004 voor hun kaartjes. De meeste busmaatschappijen in Nederland zijn dochters van buitenlandse bedrijven. Die publiceren niet hoeveel winst ze in Nederland maken. JP

*

2 maart. Er zijn meer Drone-operateurs dan gevechtspiloten in opleiding. Er komen meer soldaten om door zelfmoord dan door oorlog. De oorlog wordt schoner…..en blijft smerig. ChrK

*

25 feb. Stop de breindiscussie. We zijn niet ons brein, noch onze lever, noch onze nieren; we weten immers niet eens wat ‘zijn’ is. ChrK

*

24 feb. John Gray ontkent een morele vooruitgang bij de mens. Pijnlijk juist, omdat het leven met de Waarheid even moeilijk is als met de Leugen. ChrK

*

20 feb. Zowel in Oost als West, zo is mij gebleken, worden de meeste veranderingen in de geschiedenis vooral gedreven door menselijke luiheid, hebzucht en angst, altijd zoekend naar een gemakkelijker, rijker en veiliger leven.  Ian Morris in ‘Why the West rules – for now’ : patronen in de geschiedenis. 2011

*

15 feb. Een nieuw akkoord over de woningmarkt. De regelgeving is nu zo complex dat je advies in moet winnen voordat je voor een hypotheek het (verplichte) betaalde advies vraagt aan de geldmakelaars en banken. JP

*

10 febIn de bankencrisis is nu Cyprus aan de buurt. Ook Cyprus heeft een bancaire sector die  vele malen groter is dan de nationale economie van het land. De EU moet in dit geval de Cypriotische banken zeker niet redden. Dan steken we feitelijk geld in het redden van de zwarte miljarden tegoeden van Russische en Servische politici en – maffiosi, die het eiland als witwas centrum gebruiken. Het enige dat we zouden  kunnen doen is de tegoeden van de  lokale Cyprioten zelf  garanderen JP

*

9 feb.  120 uitgelekte emails (zie NRC) van boze rechters tonen het gesjoemel met de rechten van de burger. Hoeveel volkswoede tegen de Macht(en) is ooit genoeg? ChrK

*

7 feb. De Amerikaanse overheid blijft miljardenboetes uitdelen aan banken, ook aan Europese banken. De ING betaalde al enige honderden miljoenen. Binnenkort is de Rabobank aan de beurt. Natuurlijk betalen wij burgers die boetes uiteindelijk. Waarom leggen wij Europeanen geen boetes op aan Amerikaanse financiële instellingen voor het veroorzaken van de bankencrisis? JP

*
6 feb. Omdat de kosten van de gezondheidszorg te hoog worden, ook in de instellingen, wil dit kabinet dat ouderen langer in hun oude vertrouwde huis blijven wonen, daar blijven  ze ook gezonder door. Immers ‘oude bomen…..’. Dat moet geregeld worden met steun van familie en regelingen van de gemeenten. Ouderen moeten echter daarnaast ook vanuit hun ‘kapitaal’ bijdragen aan de kosten van door hen genoten zorg. Meestal zit dat kapitaal in het eigen huis. Ouderen krijgen van de banken echter geen hypotheek op hun huis, zeker niet in deze tijd. Om dus dat kapitaal vrij te maken, moeten ze hun huis verkopen ( bijna onmogelijk in deze tijd). Dat wil zeggen: niet meer in hun oude vertrouwde huis blijven wonen. Een echte ambtelijke catch-22. Wellicht moet de regering via de belastingdienst maar hypotheken gaan verstrekken

*

31 jan. Waar het kapitaal het laatste woord spreekt, delft de democratie het onderspit. Jurgen Habermas

*

25 jan. Wat voor een filosofie men kiest, hangt af van wat voor een persoon men is. Want een filosofisch systeem is geen levenloze inboedel, die je naar believen zou kunnen aanschaffen of afdanken.  Iemands filosofie  is bezield door de geest van de mens die volgens die filosofie denkt.  Johann Gottlieb Fichte

Facebooktwitterlinkedinmail