Pages Navigation Menu

Het liberalisme verslindt haar eigen kinderen

In Detroit verdient een werknemer in 2013 bij de Fordfabrieken 14 dollar per uur. Gecorrigeerd voor de inflatie is dit minder dan de 5 dollar per dag, die werknemers in 1914 bij Ford verdienden. Tegenwoordig heeft die werknemer een afroepcontract, terwijl in 1914 nog sprake was van een vast dienstverband (uit: Detroit, Charlie LeDuff, 2013).

Opmerkelijke getallen voor een ieder die zich beroept op het feit dat de westerse maatschappijen rijker zijn dan ooit. Wie de Panorama van deze week bij de kapper leest krijgt pagina’s overzichten te zien van gewone mensen, waar ze werken en wat ze bruto verdienen. Verbaas u.

We verkijken ons simpelweg op de inkomens van de middenklasse. Zeker politici lijken daar nauwelijks nog een reëel zicht op te hebben. De middenklasse in Nederland verarmt in hoog tempo, net als in de Verenigde Staten. Hun kinderen komen bijna niet eens meer aan een normaal betaalde vaste baan. In Zuid-Europa is de situatie voor de middenklasse zelfs als ronduit dramatisch te kwalificeren.

Er zijn, ook in Nederland,  al bijna geen gezinnen meer die nog van één inkomen kunnen leven. Twee maal 30.000 euro levert netto en met toeslagen veel meer op dan één maal 60.000 euro. Er is gestreden voor de emancipatie van de vrouw, nu hebben vrouwen, zeker uit de lagere klassen, geen keus meer. Ze moeten wel werken.

De arbeidersbeweging vocht aan het begin van de vorige eeuw voor een gezinsinkomen voor werknemers, zodat vrouwen en kinderen niet in de fabrieken hoefden te werken. Het liberalisme heeft die situatie weer terug gedraaid: vrouwen en kinderen (althans studenten) moeten verplicht weer werken. Het lijkt inderdaad tijd voor de wederopstanding van de vakbeweging, want het liberalisme verslindt haar eigen kinderen.

Facebooktwitterlinkedinmail