Pages Navigation Menu

Het drama van de woningmarkt

De Nederlandse politici zijn zelf grotendeels verantwoordelijk voor de teloorgang van een aantal maatschappelijke sectoren, zoals bijvoorbeeld het Onderwijs. De Woningmarkt is nu ook een compleet drama geworden. De compromissen van Rutte II met de oppositie maken de puinzooi alleen maar groter.

We hadden in Nederland een systeem van sociale (huur) woningbouw door woningbouwcorporaties met bijna honderd jaar ervaring en weinig tot geen overheadkosten. Net als bij de Ziekenfondsen zaten daar vroeger vakmensen met een middeninkomen..

De privatisering van deze stichtingen in de jaren negentig door de kabinetten Kok leidde tot hoogmoedige financiële avonturen van liberale, veel te hoog betaalde, technocraten en zelfs tot projecten buiten de woningbouw (verbouwing van schepen). Door de financiële ondergang van de Rotterdamse woningstichting Vestia, geleid door  de zonder enige toezicht opererende directeur Staal, moesten andere woningbouwverenigingen bijspringen om de miljardenverliezen aan te vullen.

Samen met de twee grepen in de kassen van de woningstichtingen door de kabinetten Balkenende/ Bos en Rutte II is nu uiteindelijk het resultaat dat er wegens gebrek aan kapitaal bij de stichtingen nauwelijks meer huurwoningen worden gebouwd. En dat terwijl er met name in de Randstad nog altijd een dringende behoefte is aan goedkope huurwoningen voor de tweepersoons huishoudens zonder vaste arbeidscontracten. Die veelal jonge mensen verdringen zich nu op de markt voor tijdelijke huur van koopwoningen en illegale onderhuur, waar de huren zeer hoog zijn. Meer dan duizend euro huur voor slechts 60 m2 is op deze markt geen uitzondering.

De koopwoningcrisis is maar voor een deel het gevolg van het bankendebacle van 2008. De weigering van welke politieke partij dan ook aan het begin van deze eeuw om serieus de hypotheekrente aftrek aan te pakken (zelfs een eenvoudige maatregel als afbouw in 30 jaar) resulteerde in enorme inflatie op de woningmarkt, zeker toen de banken fiscaal voordelige aflossingsvrije hypotheken gingen verstrekken. Bij de stijgende prijzen, iedereen dacht blijkbaar tot in de eeuwigheid, was de overmatige kredietverlening (125% lenen) door de banken een extra factor.

Die luchtballon loopt nu niet alleen leeg, huiseigenaren staan zelfs figuurlijk onder water, zeker de laatste kopers in deze gigantische kettingbrief. Dit onderdeel van de crisis is echter vooral veroorzaakt door de politici. Met een verdronken kalf verdrongen de regulerende instellingen zich om nieuwe hypotheekregels te scheppen. Beperking van de hypotheekrente aftrek voor nieuwe kopers. Eerst 5% sparen, dan pas kopen. Betaalde adviezen ( = provisies) nodig om überhaupt een hypotheek te mogen bespreken. Geen leningen meer voor verbouwingen, vooral een probleem bij woningen in de oude wijken en in de krimp-gebieden.

De banken kunnen minder uitlenen (ook al kopen ze het geld bijna gratis in) als gevolg van overheidseisen. Wat ze uitlenen doen ze tegen een Europees gezien veel te hoge hypotheekrente. En ze lenen niet aan het alsmaar groeiende leger van jongere kopers zonder vast arbeidscontract en ZZP’ers.

De recente maatregelen van kabinet met oppositie zullen weinig effect hebben Tenzij de overheid fundamentele maatregelen neemt om de woningmarkt weer op gang te krijgen, zal deze huizencrisis zeker nog 5-7 jaar duren. De effecten daarvan op de consumptieve uitgaven (mensen sparen nu om af te lossen op hun te dure woning) en dus op de economie zullen nog jaren merkbaar zijn. Ook voor de winkeliers, de woninginrichters, de verhuizers, de bouwmarkten, de ambachtslieden etc.

Er moeten weer huurwoningen worden gebouwd, daar kan bij de huidige lage rente buiten de begroting om zonder probleem een investeringsfonds voor worden gevormd. Waarom wel een fonds voor de redding van SNS en niet voor de redding van  huizenmarkt?

Als het kabinet echt de doorstroming in goedkope huurwoningen wil bevorderen moet ze dat niet via de woningbouwverenigingen doen (die moeten dan notabene alle fiscale gegevens van hun huurders bijhouden..) maar gewoon, net als bij de zorgtoeslag via de belastingdienst een te betalen huurtoeslag heffen.

Hypotheekregels moeten weer worden versoepeld. Starters garantiefondsen zijn nodig ook voor jonge stellen zonder vast arbeidscontract. Een deel daarvan kan betaald worden door alsnog de hypotheekrente aftrek voor iedereen te beperken met 3% per jaar. Dat scheelt de meeste huizenbezitters de eerste jaren hooguit een tientje per maand minder belastingaftrek.

Facebooktwitterlinkedinmail