Pages Navigation Menu

2013: De tanker van de Europese Unie vaart zich te pletter

De economische crisis, veroorzaakt door de banken, duurt nu al meer dan 5 jaar. De werkloosheid in de Europese Unie is in Maart 2013 opgelopen tot 12% gemiddeld, variërend van 5% in Duitsland tot 26% in Spanje. De jeugd in de Zuidelijke landen is massaal werkloos, met percentages van boven de vijftig. De euro crisis in Italië staat op uitbreken.

Desondanks vaart de tanker van de Europese Unie, geleid door de technocraten in Brussel, gewoon verder, rotsvast op haar koers naar nog meer integratie. In Juli sluit Kroatië zich aan. Deze zomer mogen ook Roemenen en Bulgaren vrijelijk migreren door de 28 Europese landen. Estland sluit zich binnen afzienbare tijd aan bij de euro.

De meeste gewone modale burgers zien inmiddels bijna alleen nog maar nadelen aan het Europese lidmaatschap van hun land. Europa heeft hun belangen niet beschermd tegen de dramatische gevolgen van de economische globalisering. Zij hebben niet de voordelen genoten welke de mondiale elite zo rijk maakte. Zij hebben de verliezen van roekeloze bankiers moeten dragen. Zij hebben de door Brussel vereiste bezuinigingen in hun land moeten dragen. Zij zijn hun baan kwijt geraakt. En nog steeds worden onbegrepen Europese richtlijnen ingevoerd.

Wil de tanker Europa niet letterlijk te pletter slaan op de rotsen van een om zich heen slaande veenbrand in populisme (neem Hongarije maar als voorbeeld), waarin ook de natiestaten zelf als rechtsstaat fundamenteel worden ondergraven, dan is een ingrijpende temporisering van het integratieproces nodig. Het is zelfs noodzakelijk om aspecten van de integratie ongedaan te maken.

De bankencrisis gaat nog jaren duren. In heel veel landen is de lucht van nog te nemen verliezen (onder andere onroerend goed)  nog lang niet uit de balansen van de banken gelopen. Dat zal krachtdadig bevorderd moeten worden, anders gaan we nog jaren van incident naar incident. Die verliezen zullen, met uitzondering van de spaarsaldi tot 100.000 euro,  genomen moeten worden door de bij de bank economisch betrokken belanghebbenden. Er is onvoldoende Europees geld om een land als Italië te redden.  Hopelijk gaat dit gebeuren onder leiding van Duitsland na de Duitse verkiezingen dit najaar.

Om de Zuid Europese economieën de kans te geven weer op te krabbelen moet een aantal landen serieus overwegen de euro te verlaten, en hun nieuwe valuta op een lager niveau aan de euro te koppelen. Het is inmiddels bewezen dat een economisch hervormingsproces van een land zonder het instrument van de wisselkoers niet werkt. Bij de financiële crises in Azië en Zuid Amerika inde jaren negentig herstelden de landen zich juist snel door de devaluatie van hun munt.

De huidige werkloosheid verdraagt geen grotere migratiestormen uit Oost Europa meer. De vrije vestiging van burgers in de EU en het verdrag van Schengen dienen voor enige jaren te worden bevroren om lokale economieën met de aanwezige bevolking weer enige kans op groei te geven.

Zowel invoering van nieuwe Europese regels als het opstellen van nieuwe Europese regels kan het beste voor enige jaren worden stil gelegd. EU landen moeten ook vrij zijn om bijvoorbeeld gedurende 5 jaar af te wijken van bestaande regels, zoals de vrijheid om aanbesteding van overheidsprojecten bij lokale bedrijven te doen, in plaats van via een Europese aanbesteding.

De Europese burger weet inmiddels dat “Europa” zeker niet in zijn belang is. Nog even en zijn eigen nationale overheid wordt ook als de vijand gezien. Zonder temporisering van het Europese project, zijn de sociaal maatschappelijke gevolgen van een doorvarende Europese tanker niet meer te overzien.

Facebooktwitterlinkedinmail