Pages Navigation Menu

Gymnasiumrijpe dochter uit Korea

De wetenschapsbijlage van de NRC beschrijft experimenten om uitgestorven diersoorten opnieuw tot leven te wekken via regeneratie van DNA. Zo zouden bijvoorbeeld kenmerken van Mammoeten in gewone Olifanten kunnen ontstaan door het vermengen van DNA. Het resultaat: harige Olifanten met enorme slagtanden. Het is nog moeilijk voor te stellen wat hiervan de voordelen zouden zijn, maar die zijn er vast wel. Dergelijke proeven zullen zeker genomen worden, want het is met technologie net als met seks, als je het kunt bedenken, dan wordt er ergens ter wereld mee geëxperimenteerd.

Filosofen  hebben over het algemeen moeite met de relatie tussen mens en technologie. De Duitsers Heidegger en Anders stellen naar aanleiding van de ontwikkeling van kernwapens, dat de mens niet de macht heeft zijn eigen technologisch vermogen te beheersen. Dat het ontwikkelen van technologie altijd leidt tot gebruik er van. Dat op vele terreinen dozen van Pandora worden geopend, welke het voortbestaan van de mensheid en haar leefmilieu fundamenteel kunnen bedreigen.

De Gen-technologie is daar natuurlijk een voorbeeld van. We weten bijvoorbeeld absoluut niet welke invloed de verspreiding van genetisch bewerkte planten op de natuurlijke leefomgeving zal hebben. Verdringen deze planten door uitzaaiing andere natuurlijke planten? Hoe reageert de insectenwereld en de vogelwereld op deze planten? Beheerste experimenten zijn in de natuur uiterst lastig uit te voeren tenzij in een afgesloten biotoop voor een lange reeks van jaren. Zolang zullen we echter die nieuwe gewassen zeker niet testen. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om resistente voedselrijke gewassen. De combine van wetenschap, overheden en commercie zullen op dit terrein uiteindelijk niet te stoppen zijn.

Op basis van het menselijk gnoom zal er op niet al te lange termijn ook gesleuteld gaan worden aan de menselijke genen, inderdaad ook met onoverzienbare gevolgen, zeker sociaal. De reproductie effecten zullen pas generaties later duidelijk worden. Nu al poogt 20% van onze bevolking met behulp van plastische chirurgie mooier te worden dan de natuur hun maakte. Manipulatie van menselijke genen zal net zo gemakkelijk geaccepteerd worden, zeker als de techniek betere gezondheid en langere levensduur belooft.

Als het op de weinige kinderen aankomt, die we als ouders als bewust gepland levensproject nog wensen, zal er ook geen limiet bestaan aan de vraag die het aanbod van deze biotechnologie oproept. En net als met plastische chirurgie zullen kapitalistisch gezien de nieuwe economieën voorop lopen met dit aanbod, welke wetgeving er in Nederland of Europa ook geldt.

Vijf tandheelkundige implantaten in Polen voor 1.500 euro. Een volledige gezichts, borst en buik/billen lift voor 9.000 euro in Thailand. Een genetisch gemanipuleerd embryo voor een gymnasiumrijpe dochter met een slank figuur en een mooie zwarte haardos uit Korea voor 15.000 euro. Voor de meeste mensen zit daar maar weinig verschil tussen, zo lijkt me.

In de toekomst zullen we dan weer een nieuw concurrentie voordeel zien opdoemen in de sociale statusmarkt, alsmede de arbeidsmarkt: niet alleen het opleidingsnivo maar ook : ben je Gen-verrijkt of niet!  We kunnen Gen-verrijkte mais in Europa nu nog tegenhouden, maar houden we die zwangere moeder die uit Korea komt bij de grens ook tegen?

Facebooktwitterlinkedinmail