Pages Navigation Menu

The Office

Alhoewel de zaak een half jaar geleden al was afgedaan bleef de rioolgeur op het kantoor hangen. Het is moeilijk te zeggen waar en van wie die kwalijke geur afkwam. Er zijn nu eenmaal mensen met een duister verlangen naar oorlog, die met een sleutelgat-nieuwsgierigheid overal hun neus insteken, en die in het najagen van hun duister plezier in wraak niets onbeproefd laten.

“Ik weet het niet” zei Jonathan, ” maar er is hier in de sfeer op kantoor iets definitief veranderd. Alles lijkt stroperig te gaan, alsof de dagelijkse dingen met vuil, slijm en snot zijn bedekt, niemand die iets wil aanpakken, een kleverige, passieve vijandigheid, getver”. “Mag ik een diagnose stellen ?”oppert Dirkjan met een fluisterstem van een biljartverslaggever. Hij staat bekend als de Zes  Min van de groep die er altijd net naast zit maar het niet doorheeft. Een loser die er ook niet naar uitziet dat hij ook maar de kleinste kans heeft ooit ergens iets te winnen. Hij wacht de toestemming op zijn vraag niet af en zegt: ” Volgens mij is het nog steeds de nieuwe secretaresse van onze baas, Maya. Iedereen wil haar nog steeds hebben, zal ik maar zeggen, wat helemaal niet verwonderlijk is, als je haar ziet krijg je toch onmiddellijk genetische commando’s, met zulke……..Hij kan zijn zin niet afmaken. “Shut up, Dirky, ik vroeg je toch geen advies? Toch?!!”, voegt Jonathan dreigend, naar hem vooroverbuigend er aan toe.

Jonathan  is ook inderdaad een onadviseerbaar iemand. Eigenlijk een etterbak die iedereen emotioneel en als het kan ook financieel  kaalvreet, gehaat door alle leden van de groep die hem heimelijk het liefst een vreselijke rocheldood toewensen maar niemand durft hem zijn tong uit te rukken.

“Nou, daar kan toch wel iets in zitten wat Dirkjan suggereert” oppert Berend. Berend is een peenharige boerenzoon die zijn onderlijfse gedachten nooit onder stoelen of banken steekt en tot vervelens toe ongevraagd seksgrappen ventileert (” even een mooie dichtregel jongens: tussen haar benen schijnt altijd de zon, hahahah”). ” Ik voel wel enige concurrentie van jullie als het om de gunsten van onze Maya gaat” . Hij benadrukt het woord -onze- met een vette libidineuze knipoog. De altijd nogal zwijgzame Fred draait nerveus op zijn stoel en maakt zich overduidelijk zorgen over de ongrijpbare kwestie van de verziekte kantoorsfeer en zegt:” ik …uh, ze heeft ….uh,  nou denkt ze ook dat ik.., nou ja, laat maar……..”

Hij voelt zich net als de anderen bedreigd sinds zijn baas een half jaar terug hun kantoor binnen stormde, met een vuurrode kleur op zijn geschilferde voorhoofd en wangen, en uitbarstte: “Als iemand van jullie het gore lef heeft om nog een keer gore taal of gore insinuaties naar Maya te uiten dan verbrijzel ik je baan, je reputatie en als je pech hebt je gore schedel”. Hij liet ze in verbijstering achter maar iedereen wist onmiddellijk waar het op sloeg want niemand uitgezonderd, zelfs niet de ernstig gereformeerde Goos, iedereen had zich misdragen.

Zo kon het voorkomen dat Jonathan bij de lunch naast Maya ging zitten, een flets praatje maakte en dan plotseling zei, terwijl hij vragend zijn wenkbrauwen omhoog trok :” zeg Maya, wil jij mijn konijn zien?”, waarna hij zonder zijn hoofd te bewegen met zijn ogen naar zijn kruis rolde. Berend kon er ook wat van: “Zouden wij elkaar niet eens van dienst kunnen zijn, ik bedoel mijn vrouw begrijpt me niet, en ik sta vast bij jou op de Lekkerlijst, één tweetje, toch?” Dirkjan: ” wat jij in de aanbieding hebt, dat heb ik in  de uitverkoop,nowaddeimien?” Fred: “zeg Maya, wat vind jij nou als je kijkt, is porno een pomp of een ventiel, zeggus eerlijk?” Gerefo Goos: “Geboorte, Copulatie en Dood, daar komt het op neer bij T.S.Eliot, kun je het daar mee eens zijn Maya? Please?” Maya vond het allemaal gênant en liet zich de broeierigheid zonder enig verweer aanleunen.Ze glimlachte  meestal flauwtjes, maar op haar mooist en maakte zich dan uit de voeten.

Het stond wel onomstotelijk vast dat iedereen zijn verstand onmiddellijk verloor in Maya’s aanwezigheid. Alsof er bij haar binnenkomst een andere zwaartekracht in het kantoor werd ingezet, alsof in het brein het besef van decorum door de bliksem uitgeschakeld werd en waarna een dampende, zalige wierrook alles aan het zicht onttrok, met uitzondering van Hare Heerlijkheid Maya. Maar dat men het decorumverlies kon vaststellen, en dat deden zijzelf ook,  ja, dat geeft nog geen verklaring waarom hun plotselinge voorliefde voor het grove, het onredelijke, het absurde en onaangepaste zo’n grote kracht had. Hier moest iets bovenaards, iets exotisch, iets wetenschapsvijandigs aan de hand zijn. Alsof iets of iemand hen uit de bocht liet vliegen als een soort wraak , zo voelde het aan, ja, dat moest het wel zijn: er hing wraak in de lucht !

” Om precies te zijn: Exodus 21:24″ wist Gerefo Goos te vertellen,” oog om oog, tand om tand”. Alleen wisten ze niet wie of wat een dergelijke Wrake over hen in gang gezet had.  Waren ze in hun geile concurrentiezucht achterdochtig naar elkaar geworden, beducht voor elkaars wraak? Of was het iets anders waardoor ze de pest aan elkaar kregen? Het enige dat ze intuïtief aanvoelden was dat het iets met Maya te maken moest hebben. ” We zijn nu hooguit iets verder omdat we begrijpen, of beter gezegd niet begrijpen, dat er een soort wraak op ons genomen wordt, door iets of iemand met een duister verstand van zaken “, kon Jonathan na een aantal groepsgesprekken vaststellen.

En toen kwam er plotseling de oplossing van het mysterie. Een oplossing die jarenlang volstrekt onbesproken zou blijven bij de kantoorcollega’s. Niemand waagde zich eraan over de kwestie van de nu plotselinge verdwenen rioolgeur, de plotseling afwezige wraakengel, de plotseling teruggekeerde kantooroubolligheid of hoe je het ook maar wilde noemen nog maar een woord te reppen. Het was voorbij van de ene dag op de andere. Het kwam door het bericht  in het Amsterdams Dagblad dat Maya T. gekozen was als voorzit(s)ter van de regionale vereniging van Transseksuelen. Met een prachtige betoverende she-male foto erbij, heel subtiel erotisch maar toch ook weer strak zakelijk.

Facebooktwitterlinkedinmail