Pages Navigation Menu

Wetenschap?

 

 

 

 

 

24 april. Het lukte de socioloog Vasco Lub om met een wetenschappelijke studie in het nieuws te komen. Vele maatschappelijke ideeën over het verbeteren van de leefbaarheid in buurten blijken niet wetenschappelijk onderbouwd. Daarom hadden dergelijke ideeën nooit uitgevoerd mogen worden, want het was weg gegooid geld. Dhr. Lub heeft tijdens zijn studie, zo neem ik maar aan, weinig aan wetenschapsfilosofie gedaan. De grootste wetenschapsfilosoof van de twintigste eeuw, Karl Popper, stelde terecht dat je maatregelen om tot maatschappelijke veranderingen te komen nauwelijks vooraf wetenschappelijk kunt onderzoeken. Je kunt volgens hem niet wachten met dringende maatregelen totdat er wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. Derhalve beval hij politici aan om veel te werken met trial en error ( proberen en van je fouten leren). Popper kritiseerde alleen politici die te lang vasthielden aan beleid waarvan gebleken was dat het niet werkte.

*

22 april.  De Amerikaanse student Thomas Herndon ontdekte fouten in de statistiek en spreadsheets van een wereldberoemd economisch onderzoek van de Harvard hoogleraren Reinhart en Rogof.

Die presenteerden in 2010 een onderzoek waarin een directe relatie werd gepresenteerd tussen geringe economische groei en hoge overheidsschulden. Inmiddels hebben die onderzoekers, naar aanleiding van Herdon’s opmerkingen,  al toegegeven dat dat verband toch minder sterk is dan ze dachten.

Gelukkig hield president Obama zich niet aan hun aanbevelingen. De Amerikaanse economie is de enige hoge schuldeneconomie die nog fatsoenlijk groeit. Wellicht kunnen de Europeanen hier iets van leren.

*

25 april. Jan Marijnissen slaagt er in de NRC wonderwel in om in weinig tekst met korte omschrijvingen, veelal in de ‘ing’ stijl, de door hem gesignaleerde kwalen van de huidige samenleving te karakteriseren. Hier volgt het (enigzins bewerkte) lijstje.

Europeanisering en Globalisering, Privatisering en Vermarkting, Deregulering en Liberalisering, Schaalvergroting en Commercialisering, Centralisatie en Decentralisatie, Bureaucratisering en Anonimisering, Technocratisering en Managerisering, Flexibilisering en Payrolling, Protocollering en Ontmenselijking, Individualisering en Vereenzaming, Oplichting en Plundering, Hufterisering en Asocialisering.

Veelal wetenschappelijk ondersteunde verworvenheden, waardenvrij (dus zonder enige ethische invalshoek). Hij noemt ook nog: ontideologisering. Maar daar vergist hij zich in. Zijn termen passen perfect in de wetenschappelijk economische ideologie van de 21e eeuw.

Facebooktwitterlinkedinmail