Pages Navigation Menu

Generatieconflict?

Politici suggereren graag dat de hedendaagse 60 plussers een riant pensioen hebben of zullen krijgen, wel 70 % van hun laatst verdiende inkomen… Als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen zullen volgens de regering jongeren wellicht in de toekomst maar op 40% van hun laatst verdiende salaris als pensioen kunnen rekenen.

Vastgesteld kan worden dat het eerste, die 70%, voor het gros van de oudere bevolking gewoon niet waar is. Hoeveel jongeren in de toekomst over 40 jaar aan pensioen zullen kunnen opbouwen is met geen mogelijkheid vast te stellen. Je kunt zoiets alleen doorrekenen bij gelijkblijvende omstandigheden. Hoe anders die omstandigheden nu zijn dan in 1973 hebben de huidige gepensioneerden aan den lijve ondervonden. Dus wie nu iets denkt te kunnen zeggen over 2053 kraamt onzin uit.

De modale gepensioneerden van nu hebben over het algemeen niet eens een pensioen van 50% van hun laatst genoten inkomen. Daar zijn vele oorzaken voor. Zie een eerder artikel van mijn  hand uit 2011: babyboomers meestal geen rijke pensionado’s.

De pensioenen van politici en bestuurders daarentegen zijn over het algemeen stukken beter geregeld dan die van modale werknemers. Vandaar dat Hans Wiegel al trekkend aan een sigaar zijn uitspraken over het generatieconflict kan doen. Zijn pensioen (70% van het salaris als Commissaris van de Koningin) zal er niet onder lijden. Ook hij misbruikt de ouderen om zijn politieke spel te spelen.

Ook al is sprake van een ingewikkelde materie, politici die dergelijke suggesties doen, pogen hun moeilijke keuzen af te schuiven op een bevolkingsgroep die zijn pensioen letterlijk al verdiend heeft. Die worden bestookt met de mededeling: jullie hebben het te goed ten koste van anderen. De door de bevolking bijeen gespaarde pensioenpremies van meer dan 800 miljard vormen voor politici en bestuurders zo langzamerhand bijna de panacee voor de financiële problemen van het land.

Gezamenlijk als bevolking bijdragen aan gemeenschappelijke pensioenfondsen bleek achteraf  een vorm van betalingen aan een kettingbrief. Toen men eindelijk zelf bovenaan de lijst stond, waren er geen kopers meer. Mijn botte advies aan jongeren: niet meer aan collectieve pensioenfondsen meedoen. Gewoon je eigen zaakjes regelen. Want ook in de verre toekomst zullen politici redenen vinden om toch van langdurige contracten af te komen met een beroep op de omstandigheden.

Facebooktwitterlinkedinmail