Pages Navigation Menu

Economische Religie

Het hedendaags economisch liberalisme kan zich qua dogmatiek meten met de Rooms-Katholieke kerk.

De vrije markt met zijn onzichtbare Goddelijke hand welke altijd de beste economische resultaten voortbrengt is de kern van het onfeilbare geloof, dagelijks bezongen door de engelen van de financiële markten.

De heilige drie-eenheid van markt, onderneming en daaruit voortkomende economische welvaart wordt dagelijks door haar gelovigen beleden. Haar profeet is de Amerikaans Russische Ayn Rand. De huidige Paus is FED voorzitter Ben Bernanke. Conservatieve politici vormen de bisschoppen en priesters van de kapitalistische kerk.

Het dogma van het vrije flexibele autonome authentieke individu dat dag in dag uit zijn netwerk, capaciteiten en creativiteit ontwikkelt is vergelijkbaar met het dogma van de onbevlekte ontvangenis.

De creatieve innovatieve ondernemers zijn de apostelen. Hun bijbel omvat de neoliberale economische theorie en de management handboeken die deze in de praktijk brengen. De geloofsgemeenschappen worden gevormd door de sociale netwerken. Haar deugden zijn “hard werken” en “efficiency.”

De beloning van het geloof is een hoog salaris hier op aarde. De zonden: geen geloof hechten aan de vrije markt en ingrijpen door de heidense overheid. Haar straf: werkloos buiten de gemeenschap van werkenden geplaatst te worden.

Ook dit geloof kent haar fanatici: hebzuchtige narcisten. Ook dit geloof kent haar volgers, de consumenten welke zich een wereld buiten de kapitalistische kerk niet meer voor kunnen stellen.

Enige adepten:

Marieke Stellinga (NRC columnist): “…  je beschermt flexibele werknemers pas door werknemers met vaste contracten minder te beschermen. Zo werkt een markt nu eenmaal, ook al wil je een mens zijn en geen handelswaar.”

Marijn Dekkers (CEO Bayer): “….Mijn verantwoordelijkheid strekt zich wereldwijd uit. Angela Merkel vertegenwoordigt slechts een land.”

Pecunia in secula seculorum.

Facebooktwitterlinkedinmail