Pages Navigation Menu

Ill fares the Land

Vlak voor zijn naderende dood, schreef de Engelse econoom en geschiedkundige Tony Judt zijn politieke testament: Ill Fares the Land. Hij houdt een hartstochtelijk pleidooi voor het herstel van het publieke politieke debat over de rol van de gemeenschap van burgers en haar gekozen vertegenwoordigers, de overheid dus, in de neoliberale door economische zaken overheerste samenleving.

‘Something is profoundly wrong with the way we live today. For thirty years we have made a virtue out of the pursuit of material self-interest: indeed, this very pursuit now constitutes whatever remains of our  sense of collective purpose. We know what things cost but have no idea what they are worth. We no longer ask of a judicial ruling or a legislative act: is it good? Is it fair? Is it just? Is it right? Will it help bring about a better society or a better world? Those used to be the political questions, even if they invited no easy answers. We must learn once again to pose them.’

Ook de politiek meet inmiddels beleid nog slechts af aan kosten en efficiency (..hoeveel rechterlijke uitspraken per maand?), niet meer aan de inhoud. Het hedendaagse politieke debat zelf wordt overheerst door carrièrebelangen van politici. Persoonlijke beeldvorming in de door de commercie opgejaagde media is meestal belangrijker dan het onderwerp zelf. Discussies in de media zijn tijdgebonden door de versnipperde aandacht van de burger en de reclame blokken. Publiek je mannetje staan als bestuurder (niet ongelijk krijgen) belangrijker voor je sociale netwerk dan de maatschappelijke problemen welke we in de samenleving pogen op te lossen.

Nederland dreigt net als Engeland een ‘failed state’ te worden. Een land met een klasse bestuurders, welke elk contact met de samenleving dreigt te verliezen. Waar politici alleen nog maar willen blokkeren of doorduwen. Waar digitale machtsuitoefening de plaats in neemt van wetgeving en haar instituties.

Kijk naar de laatste toespraak van Tony Judt op

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2010-2011/aanval-op-europa/tony-judts-testament.html

‘Slecht gaat het met het land, prooi voor toeschietende kwaden, waar rijkdom accumuleert, en mensen ontaarden’. Oliver Goldsmith 1770

Facebooktwitterlinkedinmail