Pages Navigation Menu

Dirk de Wachter : Borderline Times

Internationaal wordt het zgn. Handboek DSM gebruikt om psychische ziekten te omschrijven. Een combinatie van door psychologen en psychiaters waar te nemen gedragingen van cliënten leiden via een checklist naar mogelijke diagnoses, als schizofrenie, borderline, depressie, ADHD etc.

Het aantal psychische ziekten in het handboek is de laatste jaren sterk gegroeid. Inmiddels is al sprake van bijna 400 verschillende diagnoses. Het toevoegen van diagnoses is een groot belang voor de farmaceutische industrie. Immers voor iedere ‘ziekte’ kunnen medicijnen worden voorgeschreven, zeker in een tijd waarin langdurige therapie te kostbaar wordt geacht.

De Belgische psychiater Dirk de Wachter beschrijft in zijn boek ‘Borderline Times’ hoe zo langzamerhand iedere menselijk gedraging, afwijkend van een steeds smaller wordend recept van normaal gedrag, tot ziekte wordt verklaard. Ook verlegen mensen worden inmiddels al als ziek beschouwd.

In zijn boek neemt hij de 9 gedragsverschijnselen welke de psychische ziekte Borderline stoornis omschrijft. Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: borderline) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren extreem. Ze kunnen moeilijk sociale relaties onderhouden.

Per hoofdstuk toetst  hij het sociale en publieke functioneren van de huidige generaties burgers in de Westerse neoliberale samenleving aan één van die 9 verschijnselen, welke Borderline typeren. U begrijpt zijn conclusie: alle 9 verschijnselen zijn naar zijn mening in ieder geval van toepassing op de West-Europese landen , vandaar dat hij concludeert dat we in Borderline Times leven.

Met de moed der wanhoop poogt hij pagina na pagina positief te blijven over de maatschappelijke ontwikkelingen welke tot volstrekte sociale isolatie, depressie  en vereenzaming van heel veel individuen uit grote delen van de bevolking hebben geleid. Het lukt hem maar matig, ook al wordt hij in zijn uitspraken bijna nergens cynisch.

Aan het eind van het boek geeft hij nog een overzicht van verschillende schrijvers, die zijn conclusies grotendeels delen en hun recepten voor een oplossing geven.  Zelf kiest hij voor de individuele oplossingen van de filosoof Levinas: daden stellen in de concrete omstandigheden van de dag: de kleine goedheid.

Facebooktwitterlinkedinmail