Pages Navigation Menu

Nu eens de echte discussie voeren?

De afgelopen weken werd er onder leiding van de Volkskrant weer een nieuw rondje pensioendiscussie gevoerd. Inmiddels is wel duidelijk dat er geen politicus of pensioendeskundige is die aan kan tonen waarom die 1000 miljard euro aan gespaard pensioenvermogen niet voldoende zou zijn om de overeengekomen pensioenen gewoon te betalen.

Hetgeen overigens niet verhindert dat de belanghebbenden, die aan de betaalknoppen zitten, gewoon doorgaan met hun plannen tot afstempeling  en de belanghebbende bestuurders en handelaren jaarlijks 6.5 miljard euro innen van de totale Nederlandse pensioenpot.

Steeds weer wordt gesteld dat het om ingewikkelde problematiek gaat, vergetend dat het eenvoudigweg gaat om een verzekering, waar premie voor is betaald!

Maar uit alle discussies vang je hier aan daar een glimp op van de onderliggende politieke en economische sentimenten. Ik signaleer de volgende redenering, die niets met de pensioenen te maken heeft.

1. De grote groep niet meer werkende, onproductieve, ouderen vormen een zware economische last voor de maatschappij:

-      Ze krijgen uit ‘gemeenschapsgelden’ een veel te hoog inkomen;

-      De jongeren moeten zwoegen om de ouderen te kunnen betalen;

-      Ouderen  hebben op hun leeftijd veel minder inkomen nodig;

-      Zij hebben ook al geprofiteerd van de huizenmarkt;

-      Ze kosten ook nog eens veel geld qua gezondheidszorg.

2. Het is derhalve terecht dat ouderen om deze reden in de toekomst financieel veel minder inkomen ontvangen, ook al hebben ze premie voor hun pensioenverzekering betaald.

3. Als sluwe politieke overweging lijkt mede te gelden dat ouderen democratisch en wetsgetrouw zijn ingesteld. De aantasting van hun positie zal niet echt tot  grote maatschappelijke onrust leiden.

Eigenlijk snap ik niet dat die onderliggende sentimenten niet ter discussie komen. Als democratisch burger kan ik begrijpen dat de gemeenschap van mening is dat de oudere bevolkingsgroep financieel het beste in staat is om een belangrijk deel van lasten van de crisis te dragen. Maar dat is een probleem van belastingheffing, niet van pensioenuitkeringen.

Het niet nakomen van pensioenverplichtingen is onbehoorlijk bestuur, de lasten van de crisis meer door ouderen laten dragen een politieke keuze.

Laten we derhalve die onderliggende ideeën met de bijbehorende feiten eens voeren, want is bijvoorbeeld het pensioen van de modale oudere wel zo hoog? Het zal velen verbazen hoe gering dat pensioen is zonder  de AOW!

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail