Pages Navigation Menu

Wat maakt een mens gelukkig (2)

Ieder mens streeft naar geluk. Maar over wat geluk is, daar zijn boeken over te schrijven. Vandaar dat André Comte-Sponville geluk eenduidig toespitst op het verwerven van de drie soorten liefde. Het maar is echter: geen van die vormen van liefde komen zo maar naar binnen vliegen. Je kunt wel veel liefde in je leven willen, zowel nemen als geven, maar dat ontstaat niet spontaan en je kunt er ook niet echt op studeren. Ja, liefde is het hoogste geluk in een mensenleven, maar het enige wat je zelf als individu dagelijks na kunt streven is Wijsheid. Van de 4 kerndeugden in een voortreffelijk mensenleven staat ook volgens Comte-Sponville de wijsheid centraal. Zonder wijsheid geen Rechtvaardigheid, Moed of Matigheid.

Vanuit de wetenschap gezien is het  heelal onbegrijpelijk en een individueel mensenleven zinloos. Het eigen leven met verstand leren te begrijpen, het voortdurend streven naar Wijsheid is derhalve het enige zinvolle uiteindelijke doel van een menselijk leven. Een doel, een vorm van zingeving, dat in alle tijdsgewrichten, in alle culturen, vanuit alle religies en op alle plaatsen ter wereld voor iedereen geldig kan zijn. Ook het hoogste doel.  Alle andere levensdoelen, materieel, sociaal of spiritueel, leiden tot een minder bevredigend, minder gelukkig en minder zinvol menselijk bestaan. Alleen door verworven wijsheid leert een mens stap voor stap inzichtelijker, dus vrijer, gelukkiger te leven en uiteindelijk in vrede te sterven, op welk moment dan ook. Alleen wijsheid kan leiden tot een leven vol liefde.

Ieder mens kan alleen zijn  eigen wijsheid verwerven. Wijsheid kun je niet uit een boek leren, het is een weten, een vorm van kennis, welke de wetenschap niet kan verschaffen, geen bewijsbare kennis…. Lees dit essay verder in de rubriek filosofie.

Facebooktwitterlinkedinmail