Pages Navigation Menu

Perspectief toekomstige werkgelegenheid is dramatisch

Ik leef mee met de huidige generatie schoolverlaters / afgestudeerden, zeg maar de generatie tussen 20 en 30 jaar. Die generatie heeft de komende jaren weinig perspectief op een vaste baan, waarin ze zich beroepsmatig kunnen ontwikkelen.

Een helikopter visie van de Nederlandse economie toont aan dat er voor de voorzienbare toekomst geen sprake zal zijn van ontwikkeling van werkgelegenheid voor geschoolde werknemers.

 1. De land- en tuinbouw, alsmede de veeteelt gaat door met schaalvergroting en innovatie. Deze sector heeft voornamelijk behoefte aan ongeschoolde, goedkope werknemers, welke nu al grotendeels uit Oost Europa komen.
 2. Nederland kent geen maak-industrie meer. De industriële sector wordt steeds meer hightech. Werkgelegenheid voor technici neemt nog toe, maar loopt voor fabrieks- en administratief personeel steeds verder terug.
 3. De bouwsector zal zich de komende jaren niet herstellen. Er worden nauwelijks koop- en huurwoningen gebouwd. Er is een groot overschot aan kantoren.
 4. De sectoren handel en chemie groeien nog, maar hoog-productief: met weinig groei van werkgelegenheid.
 5. De vervoersector krimpt door lage lonen concurrentie uit Europa.
 6. De ambachtelijke sector groeit nog wel maar onder zware concurrentiedruk van goedkope buitenlandse ZZP ‘ers.
 7. De Dienstensector, welke in de postmoderne economieën, de kern van de werkgelegenheid is gaan vormen, zal weinig groei, eerder teruggang laten zien voor hoger geschoolden.

Wat voorbeelden van de deze laatste observatie:

 • Alle sectoren: minder administratieve werkzaamheden door automatisering en zelfwerkzaamheid klanten via internet.
 • Een krimpende overheid: tienduizenden banen minder voor ambtenaren.
 • De overheid bezuinigt vooral ook op  aan haar gelieerde semi-overheidsinstellingen en  externe diensten;
 • De onderwijs sector krimpt als gevolg van dalende kindertallen;
 • De zorg sector breidt niet meer uit als gevolg van groeibeperkingen;
 • De welzijnssector krimpt door gemeentelijke bezuinigingen en de gedwongen uitbreiding van mantelzorg.
 • De sterk gekrompen financiële sector is nog steeds bezig het personeelsbestand drastisch verder terug te brengen;
 • De hardhandig ingekrompen culturele sector, zal voorlopig niet meer groeien;
 • Er zijn grote bezuinigingen aan de gang in de mediawereld: publieke omroep, kranten en tijdschriften;
 • De detailhandel krimpt als gevolg van internetverkopen (winkelmedewerkers worden vervangen door pakjesinpakkers);
 • De horeca vooral in de randstad lijkt haar positie te handhaven;
 • Alleen de toeristische sector lijkt nog wat door te kunnen groeien, ook al sluiten de reisbureaus door internet concurrentie.

De conclusie: er is geen reden om aan te nemen dat de werkgelegenheid weer snel zal stijgen als de economie weer wat meer groei begint te vertonen. Waar zouden die arbeidsplaatsen dan moeten ontstaan?

Mijn voorspelling: die groei zal voornamelijk plaats vinden in technische beroepen.  Maar niet iedereen is geschikt om technicus te worden. Verdere zullen vooral tijdelijke banen gevonden kunnen worden in laag betaalde geprotocolleerde dienstverlening, waar weinig opleiding voor nodig is. Schoonmaak, Thuiszorg, Call centers, Magazijnen,  Horeca, Toerisme e.d.

Kortom: het werkgelegenheidsperspectief voor de komende jaren is bijzonder dramatisch. Maar waarschijnlijk was dat perspectief ook zonder de huidige crisis al niet aanwezig. Hierop kom ik terug in het vervolg op dit artikel.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail