Pages Navigation Menu

Pleidooi voor digitale grondrechten

Op 10 oktober, de Internationale Dag voor Mensenrechten, hebben 562 auteurs en kunstenaars, vijf Nobelprijswinnaars uit ruim 80 landen opgeroepen tot verdediging van burgerrechten tegen surveillance door bedrijven en regeringen. Hier volgt de tekst.

Afgelopen maanden is algemeen bekend geworden dat we massaal in de gaten worden gehouden. Met een paar muisklikken kan de staat zich toegang verschaffen tot uw mobiele apparaat, e-mail, sociale netwerken en zoekopdrachten op internet. Het kan uw politieke richting, activiteiten en in samenwerking met internetbedrijven uw data verzamelen en opslaan en op die manier uw consumptie en gedrag voorspellen.

De grondslag van de democratie is dat het individu in zijn geheel onschendbaar is. Die onschendbaarheid gaat verder dan zijn fysieke lichaam. In hun gedachten en in hun persoonlijke omgeving en communicaties hebben alle mensen het recht om niet te worden geobserveerd en niet te worden gemolesteerd .

Dit fundamentele mensenrecht is van nul en generlei waarde doordat staten en bedrijven misbruik maakten van technologische ontwikkelingen voor massale surveillance.

Een persoon die in de gaten wordt gehouden is niet langer vrij; een samenleving die in de gaten wordt gehouden is niet langer een democratie.

Om enige waarde te behouden, moeten onze democratische rechten zowel in de virtuele als in de echte ruimte gelden:

  • Surveillance schendt de privésfeer en bezoedelt de vrijheid van gedachten en opinie.
  • Massale controle behandelt elke burger als potentiële verdachte. Het vernietigt een van onze historische triomfen, het vermoeden van onschuld.
  • Controle maakt het individu transparant, terwijl de staat en het bedrijf in het geheim opereren. Zoals we zagen, wordt deze macht systematisch misbruikt.
  • Surveillance is diefstal. Deze data zijn geen publiek eigendom; ze behoren ons toe. Als het gebruikt wordt om ons gedrag te voorspellen, worden we beroofd van iets anders: het principe van vrije wil, cruciaal voor onze democratische vrijheid.

We eisen voor alle mensen het recht om te bepalen, als democratische burgers, in welke mate hun persoonlijke data legaal kunnen worden verzameld, opgeslagen en bewerkt en door wie; om informatie te krijgen waar hun data worden opgeslagen en hoe ze worden gebruikt; om de data uit te kunnen wissen als ze illegaal verzameld en opgeslagen zijn.

Waarvan akte.

Facebooktwitterlinkedinmail