Pages Navigation Menu

Scruton: zonder waarheid kan een samenleving niet functioneren

 

We kunnen als mensen slechts onderling samenleven met behulp van taal als het waarheidsprincipe in de communicatie centraal staat. Zonder het bestaan van waarheid bestaan er geen leugens en worden geen fouten gemaakt in menselijk samenleven, aldus de Britse filosoof Roger Scruton. De rationaliteit van de mens is a priori gebaseerd op de logica van waar of onwaar. Immers iedere uitspraak van een mens bestaat uit een object waarover een uitspraak wordt gedaan. Taalkundig: een naam waar over iets gezegd wordt (predicaat). Ieder verschil in overtuiging tussen mensen is derhalve terug te voeren op de waarheid van de overeenstemming tussen hun gedachten en de werkelijkheid waarover zij redetwisten. Scruton baseert zich op de taalfilosofie van Wittgenstein.

Lees dit essay verder in de rubriek filosofie

Facebooktwitterlinkedinmail