Pages Navigation Menu

Hebben mensen plichten?

Evolutie vindt niet alleen plaats op fysiek biologisch terrein, maar als gevolg van de culturele en technische Ā ontwikkeling (waaronder wetenschap en welvaartsniveau) ook op menselijk bewustzijnsniveau. De geschiedenis van de Westerse samenlevingen heeft in 2500 jaar een evolutie van het algemeen aanvaarde individuele mensbeeld in het Westen doorgemaakt in haar visie op de menselijke waardigheid, welke in andere delen van de wereld zeker nog geen gemeengoed is.

Het beeld van de man als burger met rechten en plichten in een samenleving werd ontwikkeld door de Grieken en de Romeinen. Het Christendom introduceerde het concept dat iedere mens in principe individueel waardig is tegenover God, immers geschapen in zijn beeld. De Verlichting breidde dit concept uit naar de wereldlijke overheid met het concept van vrije gelijkwaardige burgers met onschendbare burgerrechten. Pas in de twintigste eeuw brak ook de sociale emancipatie door, toen alle mensen, dus ook andere rassen, de lagere sociale klassen, vrouwen, kinderen alsmede seksuele, etnische en andere minderheden in de principiƫle menselijke gelijkheid werden betrokken.

De vraag is echter of we nog wel zo helder hebben wat menselijke waardigheid in deze betekent….

Lees dit essay verder in de rubriek filosofie

 

-

Deel of print dit artikel

 

Facebooktwitterlinkedinmail