Pages Navigation Menu

Natuurlijk discrimineren we allemaal

Iemand uit een andere cultuur zal voor mij altijd onbegrijpelijk blijven, want ik ben niet geboren in de wereld van die cultuur. Ik ben niet binnen die cultuur opgevoed en onderwezen en heb geen levenservaring opgedaan binnen haar samenleving. Ik ken zijn of haar taal niet, zelfs al spreek ik die taal, want ik heb geen enkele voeling met de wijze waarop die cultuur in opvoeding, onderwijs en samen werken en – wonen doorwerkte in de in abstracties en concepten van het bewustzijn van de leden van die cultuur, laat staan in het bewustzijn van individuele mensen.

Hoe verder een cultuur af staat van mijn Europees bewustzijn, met haar 2000 jaar Christelijke wortels, des te meer afstand en onzekerheid ik ervaar in contacten met iemand uit die andere cultuur. In de omgang weet ik letterlijk niet wat ik moet, kan en mag verwachten. Die gevoelens van onzekerheid gaan over in emoties van angst en agressie als ik denk dat mijn veiligheid in het geding is. Een logische onderbewuste basaal biologische reactie.

Als de mensen binnen de sociale verbanden, waar ik onderdeel van ben, als groep die onzekerheid collectief omzetten in een afwijzend agressieve houding, dan is er überhaupt geen sprake meer van begrip. Dan  rest slechts een afwijzing van enige zinvolle onderlinge communicatie. Discriminatie als moreel begrip is dan geen zinvol oordeel meer. Het zegt weinig iemand racist of anti-semiet te noemen als hij de ander als vijand beschouwt.

Iedereen die bang is, discrimineert. Ieder biologisch organisme maakt onderscheid tussen veilige en onveilige medebewoners op deze aarde. Discriminatie is moeilijk te bestrijden, nog moeilijker is het om de onderliggende angst en agressie te doen verdwijnen. Daar is een reclame spotje van postbus 51 bij lange na niet voldoende voor. De vreemde medemens wordt pas na jaren vertrouwd. Denk maar eens aan al die Chinezen die in de jaren twintig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen. De voormalige vijand wordt pas na een lang slijtageproces weer als medemens beschouwd, denk aan de Duitsers na de 2e Wereldoorlog.

Natuurlijk zijn we dus bang voor terugkerende fanatieke Jihad strijders. Dat moeten we ook zijn, want ze zijn ons ook echt vijandig gezind. Maar ook zij zullen ons blijven beschuldigen van discriminatie en racisme.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail