Pages Navigation Menu

Evolutie voor filosofen (longread)

In de Zomer periode publiceert Newsstream tussen 4 juli en 8 augustus alleen 2 zgn. longreads. Om eens lekker te lezen op uw tablet onder een schaduwrijke boom.

 

 

In den Beginne

In de eeuwigheid exploderen zonder enig doel telkens weer ontelbare universa, daarbij hun eigen ruimte en tijd scheppend en hun eigen regels creërend, om daarna in bijna leegte weer samen te ballen tot singulariteit. In ons nog uitdijend universum dansen de quantum deeltjes nog hun energetische patronen in transformaties van materie op het ritme van de 4 aanwezige kosmische krachten in briljante wervelingen van de waarden van schitterende wiskundige formules.

Op één moment in de eeuwigheid, op tenminste één planeet in ons universum, veranderde die dans, heel even. Toen ontstond in borrelende vloeistof materie welke zich verzette tegen die eeuwig te ondergane vooraf beschikte, gedetermineerde, transformatie. Ze verzette zich niet alleen, maar kopieerde zichzelf om maar te kunnen blijven bestaan, voordat ze hun verzet moesten opgeven tegen een onvermijdelijke energetische transformatie, de dood. Toen was er sprake van leven, van ervaren. Van organismen, die zich afzonderden van de anorganische energetische materie in hun omgeving. Van levende wezens, die tijdelijk bleven bestaan, zichzelf handhaafden dwars ingaand tegen de eeuwige energetische krachten. De eeuwige dans werd op de Aarde een dans waarin ook leven steeds weer en in steeds grotere omvang en diversiteit fonkelde…..

Lees dit essay verder in de rubriek filosofie

 

U kunt dit verhaal ook downloaden in pdf met extra toelichtingen:      download

-

Facebooktwitterlinkedinmail