Pages Navigation Menu

De authentieke mens (longread)

In de Zomer periode publiceert Newsstream tussen 4 juli en 8 augustus alleen 2 zgn. longreads. Om eens lekker te lezen op uw tablet onder een schaduwrijke boom.

 

 

In het heersende Westerse opvoedingsideaal moeten we onze kinderen zodanig tot bloei brengen, dat ze zichzelf in hun verdere leven autonoom en zelflerend kunnen ontwikkelen tot de unieke originele authentieke persoon, die in hun kern reeds aanwezig is. Als mest en water voor een tulpenbol.

Ieder mens is vanuit zijn pakket aan biologische genen inderdaad volstrekt uniek. Maar met zijn genen is hij desondanks slechts een normaal exemplaar van de menselijke soort. Want voor 99,9% van de mensen op deze wereld geldt dat ze weinig bijzondere genetische eigenschappen kennen in vergelijking met andere mensen, en biologisch dus volstrekt uitwisselbaar zijn. Genetisch afwijkende individuen zijn meestal geen briljante individuen, maar vaker mensen met nare afwijkingen.

Lees dit essay verder in de rubriek filosofie

 

-

 

Facebooktwitterlinkedinmail