Pages Navigation Menu

Ervaring als filosofische bron

Het lezen van de werken van de  Duitse filosoof Wilhelm Schmid heeft mijn filosofische benaderingswijze van de wereld ingrijpend van richting veranderd. Filosofie houdt zich onder andere bezig met de vragen: Wat is de mens? Wat kan een mens weten?  Hoe moet een mens leven?  Die vragen zijn door filosofen sedert de oudheid op verschillende wijze behandeld, echter steeds weer vanuit een perspectief  van kennis: de wereld om ons heen wordt theoretisch en rationeel logisch beschreven, waaruit dwingende, normstellende, conclusies voortkomen.

Er is echter een andere aanpak van dezelfde levensvragen mogelijk, namelijk door je ervaringen als individuele mens diepgaand te beschrijven en daar je conclusies uit te destilleren. Deze benadering is ontwikkeld door de Duitse filosoof Edmund Husserl (1859-1938). Zie foto. Hierbij gebruik je niet alleen je intelligentie, je geestelijke vermogens, maar gebruik je al je menselijke waarnemingsmogelijkheden om de verschijnselen (fenomenen) in de wereld om je heen en de verschijnselen die zich in jezelf afspelen te beschrijven. Vandaar dat deze filosofische aanpak fenomenologie wordt genoemd.

Het beschrijven van de wereld en het menselijk leven bestaat dan uit een observatie van de doorlopende combinatie van je zintuigelijke waarnemingen, je fysieke gewaarwordingen in reactie op de wereld, je mentale voorstellingen op grond van je observaties, de veronderstellingen en kennis waar je uit put en de onderliggende gevoelsbeelden van je ziel.

In die combinatie van ervaringen kun je alleen beschrijvend, interpreterend, duidend, doordringen. De op deze wijze verworven kennis is een combinatie van objectieve externe informatie en subjectieve interne kennis. De nadruk in deze benadering ligt vooral op beschrijven en veel minder op (normatief)  oordelen.  Het is een filosofisch integraal gebruik van al je menselijke vermogens. De intelligentie van een mens is immers vele malen groter dan zijn rationeel verstandelijke vermogens.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail