Pages Navigation Menu

Ontdek gewoon wat er in je leven is

De Duitse filosoof Wilhelm Schmid (foto) beschrijft op indrukwekkende wijze diepgaand alle aspecten van een menselijk leven. In zijn Handboek voor de Levenskunst (oftewel: Levenskunde) poogt hij fenomenologisch door te dringen in zoveel mogelijk zaken die de invulling van een mensenleven bepalen in relatie tot de ander en de wereld waarin een mens leeft. Hij analyseert dit vanuit de drie simultane  dimensies van een persoon: geest (gedachten), ziel (gevoelsbeelden) en lichaam (fysieke gesteldheid).

Hij neemt daarbij als filosofisch uitgangspunt dat de onherroepelijk grens van de dood de moderne vrije mens voor de taak stelt zijn leven zelf vorm en zin te geven. Niet zozeer een gelukkig leven (geluk is volgens hem slechts bij momenten bereikbaar), maar een leven in alle mogelijke volheid van een menselijk bestaan, waarin onherroepelijk ook vele negatieve momenten van pijn en verdriet voorkomen. Centraal stelt hij daarbij het begrip Zelfzorg (een concept van de Franse filosoof Foucault) en het Zelfrespect (en dus Respect voor de ander). Het is geen receptenboek, maar een boek vol beschrijvingen, suggesties en mogelijkheden. Ook geen boek om even te lezen. Af en toe een hoofdstuk is al weer dagen ‘food for thought’.

Zijn recente andere hoofdwerk uit 2011: de Herontdekking van de Liefde, is mogelijk nog briljanter. Daarin poogt hij uitputtend te beschrijven hoe mensen in liefdesrelaties functioneren. Dat noodzaakt hem in de eerste helft van het boek het verschijnsel Liefde zoveel mogelijk te onderzoeken. In de tweede helft volgt dan een beschrijving van het functioneren (en mogelijkheden tot verbetering) van langdurige (huwelijks) relaties, uiterst herkenbaar voor degenen onder ons met langjarige ervaring.

Schmidt toont aan dat de beschrijvingen zonder omlijnde theorie en recepten van mogelijkheden zonder  harde regels of normen tot filosofisch uiterst productieve levensbenaderingen kunnen leiden.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail