Pages Navigation Menu

Politie en Justitie functioneren belabberd

burglarDe misdaadcijfers in Nederland dalen, maar Politie en Justitie functioneren slechter dan ooit. Dit is de kern van de verhalen die Folkert Jensma, juridisch redacteur van het NRC al enige jaren publiceert. En zijn gegevens zijn inderdaad onthutsend.

In Nederland rapporteerden burgers in 2012 meer dan 8.3 miljoen criminele incidenten, 25% minder dan in 2005. Inderdaad is er dus sprake van minder criminaliteit.

Daarvan bereikten slechts circa 1.1 miljoen de politie in de vorm van meldingen of aangiftes. Kortom de burger rapporteert slechts 13% van die gevallen aan de politie. Direct doet zich dan de vraag voor: heeft de burger zo weinig vertrouwen in de politie of zijn de procedures te bureaucratisch? Het antwoord ligt mogelijk in het vervolg op deze aangiftes.

Van iedere 1000 aangiftes in 2012:

  • Lost de politie er 245 op. Kortom misdaad loont sowieso in 755 gevallen.
  • Van die gevallen stuurt de politie 198 door naar justitie, de andere bekende daders komen met de schrik vrij.
  • Van die 198 gevallen komen maar 84 zaken voor de rechter, de rest handelde de officier van justitie af.
  • Van die 198 gevallen werd in 132 gevallen straf opgelegd.

Van de aangiftes bij de politie leidde dus slechts 15% tot een uiteindelijke straf voor een dader.

Samengevat: van meer dan 8 miljoen criminele incidenten kwamen in 2012 slechts 2,6 % bij de Officier van Justitie of bij de Rechter terecht. Voor al die incidenten werd slechts in 1.7% straf opgelegd.

De kans dat ze je als crimineel pakken en dat je ook nog gestraft wordt is dus in Nederland buitengewoon laag. De slachtoffers van een misdaad zijn zich hiervan terdege bewust, zij hebben ervaren dat hun zaak meestal niet tot straf leidde, dat gerechtigheid in onze samenleving in veel gevallen een inhoudsloos woord is.

We moeten blij zijn dat de criminaliteit in onze maatschappij daalt, want politie en justitie blijken nauwelijks effectief. Jensma toont ook aan dat ondanks heel veel extra geld voor politie en justitie, de oplossings- en strafpercentages sinds 2005 alleen maar dalen.

De regering sluit veel gevangenissen (of verhuurt ze zelfs aan het buitenland), zoals ze zelf stelt, vanwege de afnemende criminaliteit. Dat is dus regelrecht bedrog. Die gevangenissen sluiten omdat politie en justitie slecht functioneren.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail