Pages Navigation Menu

Ministerie van Onveiligheid

opstelten-001Van de jaarlijks 8 miljoen misdrijven in Nederland worden slechts in 1.7% van de gevallen de daders gepakt en bestraft. De Leidsche rechtseconoom Van Velthoven noemt het gemiddelde strafrisico voor criminelen dan ook “buitengewoon bescheiden”. Bij veel delicten “zal de te verwachten opbrengst voor de dader het strafrisico gemakkelijk overtreffen”, zo stelt hij. Politie en Justitie functioneren dus allerbelabberdst.

De bescherming van lijf en goed van de burgers is één van de kerntaken van de rechtsstaat. Maar van die bescherming komt dus bitter weinig terecht. Het is verbazingwekkend dat ons parlement zo weinig aandacht schenkt aan het disfunctioneren van politie en justitie. Als de Nederlandse Spoorwegen maar 1.7 % punctualiteit zou bereiken, waren er al lang parlementaire enquêtes geweest en waren ze hun vervoersvergunning al kwijt.

Ook het optreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven komt in een ander daglicht te staan. Opstelten die bijna dagelijks aankondigt dat er strengere regels en wetten komen, waarvan je dus nu weet dat ze geen enkel effect zullen sorteren. Teeven die als bezuiniging gevangenissen sluit en zich daarnaast voornamelijk richt op uitzetting van asielzoekers. En dan nog de overmaat aan aandacht voor de mogelijkheid van een terroristische aanslag – één mogelijk incident, tegenover 8 miljoen ‘gewone’ criminele incidenten. Hoe kunnen die twee politiek verantwoordelijke bewindslieden zo gemakkelijk hun ogen sluiten voor het dramatische functioneren van hun justitie apparaat?

Minister Asscher kondigde vorige week het systeem SyRi aan, waarmee de overheid geautomatiseerd fraude op kan sporen door gegevens over de burgers uit verschillende bestanden aan elkaar te koppelen. Dan is vast te stellen welke burger het profiel heeft om te frauderen. De staat beschouwt dus nu iedere burger als potentiële fraudeur, waar ze achteraan kunnen gaan. Het lijkt er op dat de overheid liever geautomatiseerd achter de overtredingen van burgers aangaat ( + automatische incasso boete via CJIB) dan echte criminelen op te sporen en te vervolgen. Ze vangen blijkbaar liever een onterecht bijstand ontvangende burger dan een frauderende bankier. Want die laatste vinden ze niet in hun systemen.

Het is een bizarre situatie. We kunnen derhalve het Ministerie van Veiligheid inmiddels beter omdopen tot het Ministerie van Onveiligheid. Want als burger worden we niet beschermd tegen criminelen, maar nu ook niet meer tegen een overmachtige staat die ons allen als mogelijke criminelen beschouwt.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail