Pages Navigation Menu

Verstaan we de tekenen van de tijd?

pruiken2Uit een recente opiniepeiling blijkt dat VVD-PvdA vandaag de dag nog maar 34 zetels bij verkiezingen zouden halen, nauwelijks meer dan 20% van het aantal parlementszetels. Deze twee van oudsher grote leidende politieke stromingen zijn in de heersende stemming in het land gemarginaliseerd. Behalve de eenmansprotestpartij van Geert Wilders zijn er geen andere partijen die echt van dit verlies profiteren. Geen enkele politieke leider toont ook maar iets van een vergezicht welke richting ons land uit moet slaan in deze tijd van economische stagnatie, behalve loze kreten (onderwijs…, innovatie…).

De bestuurlijke politieke, economische en sociale elites van Nederland draaien alleen nog maar rond in hun eigen kringen en papegaaien elkaar na met hun economische mantra’s. Ze verstaan de tekenen van de tijd niet meer.

 • In Nederland heeft de afgelopen 20 jaar een sterke verschuiving plaatsgevonden van ons Nationaal Inkomen richting hogere winsten voor de bedrijven (en dus de beleggers) ten koste van de inkomens van de burgers.
 • De armoede in Nederland neemt snel toe. Het aantal huishoudens met een (te) laag inkomen loopt naar schatting inmiddels richting de 10%, meer dan 1,6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. Mensen die in armoede leven participeren feitelijk al niet meer in onze samenleving. Hun leven wordt overheerst door dagelijkse financiële problemen.
 • De qua inkomens onderste 40% van Nederland verliest in rap tempo haar welvaart. Hun koopkracht is lager dan in 1979! Het aantal minimumloonbanen neemt sterk toe. Zelfs met twee werkende partners ziet een Nederlands huishouden in deze tijd de welvaart sterk afnemen. Feitelijk: een modaal inkomen per huishouden bedraagt op dit moment netto1.850 euro per maand! Een groot deel van deze burgers brengt al lang geen stem meer uit bij verkiezingen.
 • De middelste 40% van de Nederlandse huishoudens is een managementachtige stressvolle levensstijl opgedrongen. Drukke banen, kinderen, mantelzorg, alles zo snel mogelijk regelen via internet. Deze groep is politiek nauwelijks actief, ze gaan eigenlijk alleen naar de stembus.
 • Voor de elite bestaat Nederland buiten de Randstad niet meer. De periferie van Groningen tot Limburg hoeft alleen nog maar ‘koest’ gehouden te worden.
 • Burgers worden voor de overheid zo langzamerhand nog slechts technocratische informatie objecten: Belastingpolitiek wordt gevoerd op koopkrachtplaatjes, Werklozen zijn terug te brengen getallen, Bejaarden zijn arbeidsminuten per zorgtaak.
 • Economisch zijn onze bestuurders al lang volstrekt onmachtig geworden om de toekomst van Nederland vorm te geven. De globalisering, de enorme machtsconcentraties in het internationale bedrijfsleven en de financiële markten ondergraven iedere vorm van eigen Nederlands beleid. De overheid probeert het niet eens meer.
 • Net als in de pruikentijd in de 18e eeuw wordt in ons land niet meer in de echte economie geïnvesteerd (zie eerder artikel). De rendementseisen zijn te hoog, terwijl alleen al van de huishoudens een recordbedrag aan spaargelden beschikbaar is. Zelfs Philips als grootste lampenfabrikant ter wereld stoot haar Lichtdivisie af: een rendement van minder dan 10% is niet interessant voor aandeelhouders, ook al is de rente bijna 0%.
 • In hun gezamenlijke waanzin van individueel narcisme en ego-politiek zien vele bestuurders en managers nog slechts hun individuele kwaliteiten en daarvoor vereiste beloningen. Als vanouds bracht adeldom verplichtingen met zich mee, maar reputatie en roem zijn vandaag de dag alleen nog in geld uit te drukken, toekomstvisies alleen nog in kosten en opbrengsten per eenheid, zonder enige link naar de werkelijkheid.
 • De uitverkoop van de Nederlands bedrijven en knowhow door tijdelijk passerende individuele managers te eigen bate en ten gunste van op dat moment toevallig aanwezige aandeelhouders heeft vele jaren van opbouwwerk door generaties van burgers in onze samenleving vernietigd. Nu ligt het prachtige Nederlandse bedrijf Nutreco weer onder vuur van buitenlandse aasgieren. Ziggo is inmiddels particulier bezit van een Amerikaanse miljardair.
 • De management besturingscultuur reduceert het werk van veel burgers tot lijstjes afvinken. Organisaties met jarenlang gegroeide praktijk ervaring en – knowhow worden steeds verder uiteen gescheurd door bedrijfskundige slagzinnen van de nieuwste generatie adviseurs.
 • Het weefsel van onze samenleving is aan het scheuren, onze democratie bedreigd. Vele kleine overheidsmaatregelen ondergraven in feite de positie van de burger in onze Rechtsstaat. Voor zeker 50% van de burgers is onze democratie een hol begrip geworden. Dat zijn onder andere de 50 plussers die na 30-40 jaar werken hun sociale contract met de maatschappij, die ze hebben helpen opbouwen, verbroken zagen van overheidswege in de sferen van werkloosheid, zorg en pensioenen. Ze moeten maar gaan werken in de kassen of de parken.

De gekte van de maakbaarheid van samenlevingen door technocratische maatregelen, uitgevaardigd door individuen met geen enkel zicht op de werkelijkheid, vormen inmiddels een diepgaander en directer bedreiging voor onze rechtsstaat en democratie, dan Ebola,  ‘de Russen’ of de moordenaars van IS ooit zullen vormen. Het kwaad zit zoals tijdens alle tijden van maatschappelijke malaise en – stagnatie in de afwezigheid van het goede.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail