Pages Navigation Menu

Hoe verdedigen we onze Europese waarden? (4 -slot)

europa

 

 

 

 

 

Als we onze samenleving willen blijven baseren op de gedeelde waarden als “Zorg voor elkaar, Vrijheid en Rechtvaardigheid”, dan zullen we loyaal moeten blijven aan de autoriteit van onze rechtsstaat. Deze rechtsstaat heilig willen verdedigen. En het is duidelijk dat de verdediging van de rechtsstaat lokaal, dus alleen in Nederland, niet voldoende is.

De burgers in Europa zijn echter al niet meer in staat hun overheid via democratische procedures aan te sturen ten behoeve van het verdedigen van hun nationale belangen. De internationale politieke- en economische krachten maken nationaal beleid bijna onmogelijk. Zelfs de grotere landen in Europa, als Duitsland en Italië slagen er niet meer in om de belangen van haar burgers te verdedigen tegenover de politieke en economische machtspolen van deze wereld zoals: Amerika ( met economisch ideologisch partner Engeland), China (plus Azië) en Rusland. Maar ook tegenover de chaotische vluchtelingenstromen uit het Midden-Oosten en Afrika.

Ondanks veler weerzin, zullen we alleen als onderdeel van een sterk continentaal Europa, de Europese beschaving kunnen verdedigen. Er is meer Europa nodig, niet minder. Maar wel een Europa dat als politieke eenheid optreedt op het wereldtoneel, niet het Europa met vele regeltjes zoals die over de omvang van komkommers.

Wat zijn de fundamentele zaken waar Europa zich als eenduidige macht dient te manifesteren in de wereld om haar burgers te beschermen en om haar welvaart en culturele eigenheid te bewaren?

  • De gezamenlijke wil om de Europese waarden te beschermen, die van vrije burgers in een humaan economisch systeem, waar zorg, vrijheid en rechtvaardigheid voorop staan.
  • Het verder versterken van het Europese rechtssysteem om aantasting van de rechtsstaat in afzonderlijke EU landen te voorkomen (denk aan Hongarije).
  • Een gezamenlijk politiek- en economisch beleid om verdere economische overheersing door de giganten Amerika en China, alsmede de internationale financiële en commerciële conglomeraten te voorkomen.
  • Een gezamenlijk energiebeleid om afhankelijkheid van niet-EU landen te voorkomen.
  • Het zekerstellen van de aanvoer van grondstoffen.
  • Gezamenlijke machtsuitoefening, ook militair, tegenover Rusland maar ook om de chaos in de grensgebieden van Europa: het Midden-Oosten en Afrika te bestrijden.
  • Een gezamenlijk immigratiebeleid ( immigratie is nodig om onze verouderende bevolkingen aan te vullen), ook binnen Europa, om de chaotische stroom van interne immigranten, economische vluchtelingen en vluchtelingen voor oorlog te kanaliseren.
  • Een gezamenlijk klimaatbeleid, niet in de laatste plaats om de gevolgen van klimaatverandering de komende 50 jaar op te kunnen vangen.

Ik vrees dat we, om dit te kunnen bereiken, Engeland te eniger tijd als EU-lid zullen moeten loslaten. Het land met zijn op Amerikaanse leest geschoeide economische systeem ziet voor zichzelf andere belangen, dan continentaal Europa.

Europa heeft driemaal eerder Duizendjarige Rijken gekend: Het Romeinse Rijk, het Byzantijnse Imperium en de Venetiaanse Republiek. Allen zijn ze uiteindelijk ten val gekomen.

Zover is het met Europa nog niet, maar onze huidige Europese beschaving wordt wel aan alle kanten bedreigd, dus we zullen de komende tien jaar grote gezamenlijke stappen moeten maken.

 

——————-

(*) Een Vlaamse hoogleraar Jonathan Holslag schreef een uitermate inspirerend boek over de noodzaak voor Europa om zich in de wereld als machtseenheid te manifesteren: “de Kracht van het Paradijs”.


-

Facebooktwitterlinkedinmail