Pages Navigation Menu

Is de vrijheid van meningsuiting absoluut?

mariaDe vrijheid van meningsuiting als grondrecht is oorspronkelijk bevochten en ingevoerd om burgers te beschermen tegen een overheid, die geen kritiek of spot op haar gezag wenste te accepteren.

Direct daarmee verbonden is het grondrecht van de vrijheid van overtuiging. Een ieder heeft een eigen individuele perceptie van de wereld en het wel of niet bestaan van een hogere machten. Juist je eigen overtuiging moest je vrij uit kunnen dragen volgens de filosofen van de verlichting, zonder vervolgd te worden door de overheid.

Beide vrijheden kunnen met elkaar botsen vooral tussen burgers onderling. Daarom kun je je als burger beroepen op de rechter als je meent dat sprake is van grove belediging. Maar juist omdat ook de rechter in de huidige tijdgeest niet snel meer geneigd is uitspraken beledigend te vinden, ontstaan onoplosbare conflicten, die zelfs tot extremisme kunnen leiden.

Overigens is het natuurlijk niet nodig je mening op voor een ander beledigende wijze te uiten. Je kunt emotionele reacties verwachten als je een rode lap voor een stier houdt. In Nederland zul je ook veel harde reacties kunnen verwachten als je de Joodse religie als fascistisch kwalificeert of Antilliaanse vrouwen als werkschuw.

De vrijheid van meningsuiting wordt niet aangetast als je een beetje rekening houdt met gevoeligheden van andere burgers. De cultuur in Amerika is daar een voorbeeld van: het land kent een uiterst pluriforme bevolking en een publieke (soms wat overdreven) code om niet onnodig publiekelijk bevolkingsgroepen te beledigen.

hebdoOverigens heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad,  kortgeleden de vrijheid van meningsuiting van politici zelfs ingeperkt. De Hoge Raad concludeerde op 15 december 2014 dat het de verantwoordelijkheid is van een politicus in het publieke debat ‘om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid’’. Wilders zal hiervan akte kunnen nemen.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail