Pages Navigation Menu

Liever geen Vrijhandelsverdrag met Amerika

ttipEuropa onderhandelt op dit moment met Amerika over een vrijhandelsverdrag. Het aantal tegenstanders van dit verdrag begint gelukkig te groeien. Want hoe voordelig is zo’n verdrag voor ons als Europeanen?

Behalve op software terrein, zijn de Amerikanen technologisch niet beter of productiever dan de Europeanen. Maar de arbeidsvoorwaarden zijn in Amerika wel een stuk slechter dan in Europa. Het minimumloon is nauwelijks 6 euro per uur, en dan niet eens in alle Amerikaanse Staten. Ontslagbescherming ontbreekt volledig. Relatief weinig mensen hebben een verzekering tegen ziekte, zorgkosten of arbeidsongeschiktheid.  Daardoor kan Amerika in veel sectoren goedkoper produceren dan Europa. De landbouwsector in Amerika is zeer grootschalig, wordt zwaar gesubsidieerd, kent weinig regels voor milieuhygiëne en er worden minder eisen aan voedselproducten gesteld dan in Europa.

Water loopt altijd naar het laagste putje, ook economisch gezien. Het vrijhandelsverdrag zal dus leiden tot toename van de export van Amerika naar Europa. Het geld dat de Amerikanen verdienen met die grotere export, zal natuurlijk voor een deel ook weer in Europa worden uitgegeven. Maar wie worden daar in Europa beter van? Dat zullen niet de werknemers zijn. Naar schatting van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève zal het vrijhandelsverdrag in Europa, ondanks nieuwe werkgelegenheid door het verdrag, netto zeker een miljoen banen kosten. De handel in Europa tussen Europese landen onderling, zeker die in voedselproducten tussen Noord- en Zuid Europa, zal verschuiven naar Amerika.

Net als door de mondialisering van de wereldhandel in de afgelopen twintig jaar, zullen de voordelen van het verdrag hoofdzakelijk terecht komen bij de grotere bedrijven, hun managers en hun aandeelhouders. De Europese economie zal door het vrijhandelsverdrag echt wel groeien, maar het aandeel van de gewone burgers in het nationaal inkomen zal weer verder dalen, een trend die al meer dan twintig jaar gaande is. Net als in Amerika leidt ook deze nieuwe economische vrijheid tot verdere afkalving van de inkomens van 60% van de bevolking. En dus een verdere teloorgang van de middenklasse, die in Amerika inmiddels dramatische vormen aanneemt (40% bevolking inmiddels onder de armoedegrens!)

Velen (vooral in Engeland en Duitsland) verzetten zich tegen het vrijhandelsverdrag om een andere reden: Amerikaanse bedrijven mogen Europese overheden aansprakelijk stellen voor financiële schade als regeringen nationaal maatregelen nemen die schadelijk zijn voor die bedrijven. We mogen dus door deze nieuwe economische vrijheid als burgers democratisch ook nog eens minder beslissen.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail