Pages Navigation Menu

Rare studie: geen extra werkgelegenheid door belastingverlaging?

belastingverelaging“Geen extra werkgelegenheid door belastingverlaging” kopten de kranten, naar aanleiding van een vorige week verschenen studie van het Centraal Planbureau. Een uiterst merkwaardige studie.

Al jaren roepen alle economen in koor dat een belangrijke oorzaak van de economisch crises het feit is dat de huishoudens te weinig besteden. Omdat consumenten weinig kopen, gaan veel winkels dicht en hebben de fabrikanten weinig te doen. Als je de belastingen verlaagt hebben de burgers eindelijk wat meer te besteden en ontstaat er weer wat nieuw economische activiteit en dus werkgelegenheid, zo profeteert de economische wetenschap.

Het probleem met de CPB studie is dat ze heel wat anders onderzoeken. Gekeken wordt hoeveel mensen extra uren gaan werken als de lonen na belastingen netto hoger worden, onder de aanname dat extra arbeidsaanbod extra arbeidsvraag oproept. Ze concluderen dat de huishoudens/tweeverdieners met de hogere – en middeninkomens geen extra uren gaan werken: die willen hun vrije uren blijven besteden aan hun kinderen. De lagere inkomens betalen al weinig belasting, dus die hebben weinig meer te besteden en meer uren werken levert weinig extra op. Kortom: lagere inkomstenbelasting levert weinig extra arbeidsaanbod op. Dat is maar goed ook, want er zijn al meer dan 600.000 werklozen, die dringend om werk verlegen zitten.

Een zinloze studie dus met de verkeerde vraagstelling. De echte vraag voor een studie zou moeten zijn: hoe kun je via belastingverlaging de bruto uurlonen van de werkenden zodanig verlagen dat de werkgevers meer mensen in dienst nemen. Ik ben bang dat de uitkomst van zo’n studie ook niet erg positief zal zijn, simpelweg omdat structurele factoren ( zoals bijvoorbeeld de zware bezuinigingen in de Zorg) sowieso de werkgelegenheid eerder af- dan toe doen nemen.

Een gotspe is de conclusie van de studie dat als je de sociale uitkeringen maar sterk verlaagd langdurige trekkers van werkloosheidsuitkeringen ( vooral 45+ ‘ers), arbeidsongeschikten en bijstandsmoeders zich wel op de arbeidsmarkt moeten melden, zelfs voor uiterst laagbetaald werk. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te begrijpen dat iedereen die nauwelijks inkomen heeft alle middelen, niet alleen werk, zal aanwenden om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.

Laura van der Geest, de nieuwe directeur van het CPB, toont met deze studie aan dat ze inderdaad de theoretische liberale technocraat is, waar velen bij haar benoeming bang voor waren. . De VVD zal niet blij zijn met dit merkwaardige rapport.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail