Pages Navigation Menu

Jihadisme: Horen, Zien en Zwijgen (dl2)

se noVervolg van de dialoog tussen Hans en zijn vriendje Wouter (psycholoog):

*’Wat je zegt is dat Jihadisme vooral veroorzaakt wordt door criminelen, psychopaten en narcisten, oftewel de rattenvangers van andersoortige gestoorde persoonlijkheden en verwarde marginalen.’

-’Ja, en dat de stilzwijgende moslim gemeenschap er wellicht de belangrijkste oorzaak van zijn dat ze niet met terreur stoppen.’

*’Dat is een boude uitspraak. Hoezo?’

-’Stel je voor wat er zou gebeuren als de zwijgende moslimgemeenschap in Nederland actief hun medelandera zou opzoeken en met hen, in volle solidariteit, hand in hand, de straat op zou gaan, telkens weer, bij elk bloedig incident, om het uit te schreeuwen hoezeer ze tegen elk islamitisch geweld zijn. Want uiteindelijk zouden zij toch zelf ook het slachtoffer worden van het extremistische ultra orthodoxe sharia-geweld, nietwaar? Zouden ze dan niet onmiddellijk de onvergetelijke sympathie van de autochtone Nederlander krijgen?’

*’Dat denk ik wel.’

-’En stel je vervolgens voor wat er daarna gebeurd in de zieke geest van de crimineel, de psychopaat en de narcist, maar vooral in de geest van de jonge gefrustreerde nog niet geradicaliseerde islamiet?’

*’Nou bij die criminelen en psychopaten niet zo veel, die zullen er misschien nog harder tegenaan gaan met liquideren, intimideren en rekruteren..’

-’Heel goed mogelijk wat hen betreft. Maar bij de volgzame ratten, dat wil zeggen de Rambo-avonturiers,  de strafontlopers, de zingevingszoekers, de vereenzaamde losers en de lone wolfs, daar ligt dat waarschijnlijk anders.

Op de lange duur, en vooral bij het publiekelijk volhouden van de openlijke solidariteit van goedwillende islamieten met de rest van de bevolking: christenen, joden, atheïsten, whatever, zal deze rattengroep toch gaan inzien dat ze hun gewaand steunende islamitische achterban niet om krijgen tot shariavolgers. Dat hun hoop op een islamitische heilstaat er niet in zit. Dat ze niet stiekem bewonderd worden als levende en dooie martelaren. Zou het niet?’

*’Dat zou je wel denken ja, dat hun valse vuur op den duur wel uitdooft. Maar tegen criminaliteit, psychopathie een narcisme is de Rede niet opgewassen ben ik bang. Hun motivatie is niet afhankelijk van een bewonderend publiek. Zij bewonderen zichzelf wel.’

-’Zeker, dus wat betreft de criminele psychopaat en de korannarcist zou ik zeggen, om met Ronald Reagan te spreken: ‘If you can not let them see the light, let them feel the heat’. Maar ik ben er van overtuigd dat de jonge potentiële marginaal niet zo snel meer achter een rattenvanger aan zal lopen als hij zich niet meer kan verheugen op een heldenstatus bij hun vermeende achterban. Hooguit applaus van zijn kwalijke soortgenoten in het kalifatenleger.’

*’Maar waarom doet die zwijgzame islamietengemeenschap dan niets?’

-’Precies, dat is de vraag waarom alles draait!  En ik ben bang dat daar een hoogst pijnlijk antwoord voor hen inzit. Waarom maken ze zich hoogst onpopulair wanneer ze niet massaal de straat op gaan, of nog erger…..zelfs niet luid protesteren tegen het geweld waaraan de eigen geloofsgenoten bloot staan? Waarom geen massaal en herhaald protest tegen opblazen, stenigen, onthoofden, verkrachten, misvormen, van de flat gooien, handen afhakken? Je zou toch zeggen? Maar owee als een Amerikaanse idioot 3 moslim buurmannen van zijn parkeerplaats schiet, dan komen ze wel onmiddellijk naar buiten en begrijpen kennelijk niet hoezeer ze met die hypocrisie nog meer weerzin wekken. Het zijn meesters in het slachtofferschap uitbuiten, in wegkijken, wegredeneren, wegliegen.’

*’Dat kun je toch niet alle moslims verwijten?’

-’Natuurlijk niet. Moslims zijn er ook in alle soorten en maten wat betekent dat ze onderling ook erg verdeeld zijn, wat betekent dat ze zelfs in tijden van nood ook niet bereid zijn de handen ineen te slaan. Niet eens ten opzichte van elkaar, laat staan ten opzichte van niet-islamieten. Maar ze hebben wel te maken met de negatieve beeldvorming die ze bij zeer veel landgenoten opwekken, terecht of niet, dat doet er niet meer toe. En daar kunnen ze natuurlijk wel iets aan doen in gezamenlijkheid. Punt is, ze doen het niet, en wat is dat? Domme imaams, onverantwoordelijke opruiers, calimerosyndroom, eer en schaamtecultuur, takiyyacultuur, stockholmsyndroom? You name it, het is ingewikkeld lijkt me.’

*’Maar zit er niet een rooie draad in de houding van die zwijgende islamieten?’

-’ Ik ben bang dat het alles te maken heeft met de wijze waarop de islamitische cultuur omgaat met emotie, met name agressie en seksualiteit. Omgaat met conflicten achter de voordeur en conflicten met de buren, wie dat ook moge zijn, islamiet of niet. Conflicten worden voornamelijk verticaal opgelost. Van bovenaf met huiselijk en publiek geweld, met intimidatie en terreur. En van onderaf door corruptie, valse submissie en slachtofferchantage. Je ziet dat terug in het waardensysteem van de moslim waarbij hiërarchie en autoriteit hoog gewaardeerd wordt, evenals heiligheid, traditie en vooral eer en degradatie.

Het oude groepsdenken, het familie en stamdenken is diep geworteld. De westerse waarden van vrijheidsdenken, vrije meningsuiting, zelfbeschikking en democratie zijn daar tegengesteld aan en daarom hoogst ondermijnend en conflictopwerpend voor een moslim. Stel je voor dat een moslim zou moeten onderhandelen met een gelijkwaardige moslima. Over geld, seks, tijdsbesteding, beroep, en dergelijke. De moslim heeft zijn geloof hard nodig om niet overspoeld te worden door emoties die hij op geen andere manier dan via religie heeft leren beheersen. Zelfcontrole en zelfkritiek, laat staan een eigen cultuurkritiek is, ik zou haast zeggen, levensbedreigend. Letterlijk.’

*’Dat ziet er dus bijna onoplosbaar uit. Van binnen de cultuur bedreigd door de orthodoxe imams, criminelen, psychopaten en narcisten en van buiten bedreigd door de cultuur van het Westerse vrijheidsdenken.

-’ Precies. Ik denk dat de zwijgende moslims daarom niet de straat op durven. Ze houden zich liever gedeisd, liever niet sympathiseren met extremisten maar ook niet openlijk met kafirs. Horen, zien en zwijgen.

*’Dat ziet er niet best uit als ik je goed begrijp.’

-’Ik ben niet optimistisch. De enige hoop die ik heb is de hoop op moedige moslims, de enige echte levende en dooie martelaren die zich wel openlijk en respectvol durven te verstaan met andersdenkenden en harde kritiek durven uitten op de haat en geweldpredikers. Hoop op een jonge generatie moslimmannen die zich niet laat intimideren door de familiedruk, door de machogroep om hem heen, die zijn erectie aan kan, zal ik maar zeggen. Maar vooral van de moslima’s. Die konden wel eens de sleutel in handen hebben, de moedige verlichte moslima’s, die onze westerse bescherming onvoorwaardelijk en onmiddelijk verdienen.’

*’En zo niet?’

-’Ik wil niet flauw doen, maar dan zijn we misschien toch een beetje terug bij Houellebecq’s boek: Soumission.’

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail