Pages Navigation Menu

Waarom ik niet ging stemmen

tegen vkz-001Het lijkt mij beter als burgers door niet te gaan stemmen de politici de boodschap geven dat het hen inmiddels aan enige legitimiteit ontbreekt. In het huidige parlement is geen enkele sprake meer van serieuze oppositie tegen het regeringsbeleid. De PVV staat buiten iedere realiteit. De SP staat eenzaam in een hoekje. De rest is letterlijk één kluwen van dezelfde meningen met mini-variaties op dezelfde economische thema’s geworden.

We hebben geen politici meer, maar nog slechts would-be managers die allemaal graag aan de knopjes van alle mogelijke te nemen maatregelen willen draaien. Toekomstvisies ontbreken (bijvoorbeeld: in welke sectoren kan in Nederland überhaupt nog nieuwe werkgelegenheid ontstaan? Of: wat zijn de gevolgen voor Nederland van een vrijhandelsverdrag met Amerika?). Ze sturen het schip van staat, maar geen van hen weet waar naar toe. Rutte pronkt zelfs met zijn visie-loosheid.

De politiek gaat alleen nog over economie. De toekomst wordt nog steeds hoopvol overgelaten aan de glorieuze krachten van de vrije markt en de innovatieve technologische ontwikkeling. Het ideaal lijkt bereikt als 6 mln. huishoudens  allemaal de status bereiken van Zelfstandigen zonder personeel, liefst ook nog zonder kinderen, die kosten geld (oppas en onderwijs). Ieder individu wordt belastingtechnisch veroordeelt tot 40 uur werk per week, alleenverdieners zijn ongewenst, dat is alleen maar verlies aan mogelijke productieve arbeidsuren.

Politiek gaat nog verder toegespitst eigenlijk alleen nog maar over kosten, namelijk wat kost de burger de staat op welk terrein;  kosten die naar beneden gemanaged moeten worden. En dus richten we de staat in als een bedrijf met hoofdkantoor en divisies (gemeenten), die taken krijgen toebedeeld zonder daarvoor noodzakelijke gelden. Het spreadsheet bepaalt de zorg voor gehandicapte burgers. Voortaan wordt de burger met zijn klachten grotendeels naar zijn Gemeente verwezen. Daar komen ze protocol gestuurde ambtenaren tegen zonder enige millimeter speelruimte. Politiek Den Haag kan die burgers straks met menu-gestuurde telefoonsystemen en FAQ websites dan verder gemakkelijk van zich af houden.

Inmiddels is er geen sprake meer van enige tegenstelling tussen regering (uitvoerend) en parlement (wetgevend). Alle maatregelen zijn vooraf overeengekomen en de oppositie mag nog wat fine tunen. Ook de Eerste Kamer mag haar kritische rechtstatelijke rol niet meer vervullen, dat gooit roet in het geplande eten en kost geld. Ook de Eerste Kamer moet zich aan de vooraf overeengekomen protocollen houden. Vandaar die intensieve campagnes deze afgelopen weken. Grondwettelijke adviesorganen zijn er alleen nog om genegeerd te worden. Politieke managers zijn daadkrachtig en hebben echt geen rechtstatelijk advies of commentaar nodig.

Zonder veel oppositie (behalve van buiten) heeft het voormalige mediagerichte cowboy-duo Opstelten/Teeven uit kostenoverwegingen belangrijke delen van de democratische Rechtsstaat verbouwd. Het inmiddels Sovjet-achtige Ministerie van Veiligheid omvat nu niet alleen alle wetgeving, maar ook alle Politieagenten van Nederland, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en het Strafwezen. Met name de positie van de onafhankelijke rechter wordt bij ieder gelegenheid verder uitgehold. Politici ervaren rechters als te verstorend voor een voorspelbaar bestuur.

De relatie met de burgers/kiezers is voor de politieke partijen nog slechts een kwestie van goed Marketing- en Mediamanagement geworden en dan vooral voor de Randstedeling. De periferie, Emmen, Winterswijk of Bergen op Zoom telt allang niet meer mee, die worden wel via de televisie qua mening bijgestuurd. Wat de burger vindt doet niet echt ter zake, de burger hoeft alleen maar de goede richting in ‘genudged’ te worden.

De media zelf hebben het te druk met de dagelijks nieuwshype, commercieel noodzakelijk om te overleven, veel ruimte voor fundamentele kritieke is er dus niet. Een uitzondering daargelaten: de krant of het tv-programma van gisteren is vandaag al politiek irrelevant. Commentaar van deskundige buitenstaanders verdwijnt in de schreeuwende leegte van het internet.

Het zijn Provinciale verkiezingen. Maar de Provincies worden inmiddels al lang in alle stilte bestuurd. Er zijn geen provinciale media meer om die provinciale politiek te volgen. De zetelverdeling tussen de politieke partijen heeft weinig invloed op de uitvoering van plannen, welke de provinciale managers opstellen. Die rondweg bij Eindhoven komt er echt wel, morgen of over een aantal jaren. Wat in het politieke vat zit..

Mijn idee is inmiddels dat we ons als burgers maar terug moeten trekken in onze Gemeenten en daar met veel meer kracht onze invloed moeten gaan laten gelden. De ramen van het Gemeentehuis zijn nog te befietsen. Hoe krachtiger we onze Gemeenten in de tang nemen, hoe irrelevanter Den Haag wordt. Want dat kan de consequentie van het decentralisatie beleid ook zijn.

Met dank aan de ideeën van de Belgische schrijver David van Reybrouck in zijn pamflet: Tegen Verkiezingen.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail