Pages Navigation Menu

SchijnWoord: Transparantie

transparantie kTransparantie = Doorzichtigheid. Politici gebruiken deze term om aan te geven hoe semi-overheidsorganisaties en gesubsidieerde instellingen hun handelen dienen te verantwoorden. Voor iedere stap die bijvoorbeeld een leraar of een politieagent of een zorgverlener zet, moeten protocollen bestaan en moeten lijstjes worden ingevuld. Dan kunnen die achteraf worden verwerkt in statistieken voor beleidsmakers of worden geraadpleegd bij fouten.

Transparantie = Luchtig, Vluchtig, Schijn. Vele honderdduizenden mensen besteden dagelijks vele uren aan het invullen van lijstjes in plaats van aan hun eigenlijke werk: lesgeven, verzorgen, inbraken oplossen. Een miljarden kostend ritueel van schijnzekerheid. De lijstjes vormen geen getrouwe afspiegeling van de werkelijkheid, want mensen vullen in wat hun bazen op papier willen zien.

Transparantie =  is gebrek aan Vertrouwen.  Het gaat uit van een mensbeeld van domme, luie, niet nadenkende, weinig vakbekwame, ongeïnteresseerde, onverantwoordelijke  mensen, die het alleen om winst, inkomen, en subsidie te doen is met zo weinig mogelijk inspanning. Een mensbeeld dat vooral voortkomt uit de puur liberale egocentrisch economische wereldbeelden van de politici en managers zelf.

Transparantie = bovenal: willen Beheersen, is willen Heersen, is zucht naar Macht. En dan zijn we weer terug in de geschiedenis: de Adel en de Kerk waren ook altijd op zoek naar macht om over de burgers te kunnen heersen. Maar net als hun huidige tegenhangers in de managersklasse, hoeft het eigen machtsgedrag niet transparant te zijn. Ze kunnen immers hun transparante medewerkers altijd de schuld geven.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail