Pages Navigation Menu

Ongesorteerde gedachten

 

friedrichnietzsche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Burn-out is een symptoom van zelfoverschatting.
 • Men kan jaloers zijn op eenvoudige mensen omdat ze aan de oppervlakte zwemmen en nooit gedwongen worden te duiken tot grote ademnood.
 • Het Goede, het Ware en het Schone bestaan nog wel maar ze hebben hun strijdkreet verloren.
 • Wens: weinig behoeftes en veel Wil.
 • Een oude liefde sterft niet maar krijgt arthritis.
 • Ik heb het gevonden! P π √iª = -1 , dus God bestaat !!
 • Een vrouw wil een man niet echt kennen, ze wil hem alleen hebben.
 • Geloven: de uitvinding van een God heeft twee voordelen: het bind mensen tot gelijkgestemdheid en is immuun tegen empirische tegenspraak waardoor die binding beklijft.
 • Kafka aarzelde om in de wereld geboren te willen worden. Dat kwam hem duur te staan.
 • De wereld heeft veel onoverkomelijke kwalen en daardoor veel werkloze dokters.
 • Alleen je verbeelding beschermd je tegen de gruwel van het Niets.
 • Politiek is de hoer van de peilingen.
 • De Vrije Wil? Alsof die niet een schakel is in de keten van causaliteit.
 • Wat velen ” mijn keerzijde” noemen is meestal hun frontzijde.
 • Wie trots is wil zich onderscheiden, wie heimelijk trots is zich verheffen.
 • Rechtvaardigheid is ook: niet altijd je recht opeisen.
 • De ware filosoof zoekt naar het hart van de duisternis en dan naar……troost.
 • Men zet een zonnebril op en smeert zich in…….tegen de Waarheid.
 • Iedereen staat op de schouders van een ander. Of valt eraf.
 • Om het leven is mij wel gevraagd maar ik was zo dom om te antwoorden.
 • Vrijheid en Gelijkheid gaan nu eenmaal niet samen. Maar als ik zou moeten kiezen zou ik kiezen voor ….Broederschap.
 • Zonder een springplank van tegenstellingen komt men niet op de volgende verdieping.
 • Harde wetenschap is wiskunde, zachte wetenschap is statistiek, religie is (zielen) tellen. Ik bedoel….op je tellen passen.
 • De Rede is bij de man sterker ontwikkeld dan bij de vrouw. Daarom doet de man er maar beter aan naar haar te luisteren.
 • De intuïtie van de vrouw is beter ontwikkeld dan bij de man. Daarom doet de vrouw er maar beter aan niet naar hem te luisteren.
 • Vrouwen verschieten snel van kleur. Alleen kleurenblinde mannen houden het daarbij uit.
 • De Oppergod Geld zal alle lagere goden uiteindelijk naar de dierentuin verjagen waar u ze tegen een zacht prijsje kan blijven bezichtigen.
 • Vooruitgang: Animisme, dan polytheïsme, dan monotheïsme en daarna…….markttheïsme. What’s next?
 • Eerst kijken, dan pas kun je zien. Eerst hoe, dan pas waarom. Heren politici!!
 • Harari(2014): Eerst wist de priester alles en als die het niet wist, wist God alles, geen reden dus om ooit iets te willen weten. De eerste wetenschappelijke revolutie begon dan ook pas met de erkenning dat we zo weinig werkelijk wisten. Oftewel met het afwerpen van het goedgelovige juk.
 • Kennis is wetenschap, technologie is gereedschap, religie is gezelschap.
 • Vooroordelen zijn nuttig, vooral als ze waar blijken.
 • Er zijn goeie en slechte uitzonderingen op de regel. De goeie houden ons wakker, de slechte beletten ons het uitzicht.
 • De genetische ingenieurs gaan binnenkort de dood verslaan, maar niet het Lastige Leven.
 • Adam Smith (founder of capitalism,1776): greed is good. Dus moeten we eeuwig blijven groeien. Maar er gaan toch al veel meer dichtgegroeide obesen dood dan hongerigen?
 • Je zegt een betekenisvol leven te hebben? Dat is zelden meer dan eigendunk, het oordeel erover is altijd aan anderen. En die anderen verschillen nog al eens van mening.
 • Wat is ‘de moderne mens’? Wat is de kleur van een kameleon?
 • Om het Goede te doen zal men een zekere empathie voor het Kwaad moeten opbrengen.
 • In het Westen berekent men welvaart met het Bruto Nationaal Product, in Buthan met het Bruto Nationaal Geluk, maar niemand berekent nog het Bruto Nationaal Lijden.
 • Individualiteit bevorderd de zonde, groepsgeest de deugd en groepsconcurrentie het altruïsme (E.D.Wilson, sociobioloog, 2014). Het westers individualisme ontkent de genen van de laatste twee.
 • Dat de mens zich genetisch zal manipuleren, zijn brein in een computer zal kopiëren en cyborg zal worden lijkt binnenkort onafwendbaar. Bent u blij dat u nog behoort tot de laatste authentieke homo sapiens?
 • Ongewenste verlating veroorzaakt het diepste lijden en is daardoor niet zelden de grootst aangedane zonde.
 • Religies hebben in de moderne tijd hun tribale functie verloren en zijn inmiddels de grootste rem op de overleving van de menselijke soort.
 • Correlatie en causaliteit worden vaak met elkaar verward en….maar al te vaak bewust.
 • Een goeie wetenschapper is ook een dichter.
 • Liefde is de geniale gift van de Darwiniaanse selectiewet.
 • De variatiebreedte en de instabiliteit van onze emoties zijn de bron van creativiteit en verbeelding. En van gekte.
 • Religieuze politiek: niet weten is dom, niet willen weten nog dommer, dom houden is crimineel.
 • Hooligans zijn een mooi voorbeeld van de menselijke behoefte aan een groepsgevoel, berustend op eer en heldhaftigheid. Plus een doorgeschoten behoefte aan agressieve individualiteit bij lieden die sociaal te gehandicapt zijn om deze individuele en groepsbehoeftes in de zgn. normale populatie te bevredigen.
 • Een 1e graads liefde geeft 3e graads brandwonden.
 • De liefde van een man is blind, die van een vrouw bijziend.
 • Spiegels, evenals psychologen moet je niet geloven maar je kunt je er wel mooi mee maken.

 

-

 

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail