Pages Navigation Menu

Ongesorteerde gedachten (2)

raak

 

 

 

 

 

 

 • Een stabiele relatie heeft een verstrengelde achtergrond en een versmolten horizon.
 • Een mens wil heimelijk God zijn omdat hij het liefst alles over alles zou willen weten.
 • Men kan alles vragen maar niet altijd alles zeggen en beter niet vragen als dat bedoelt is om iets zeggen.
 • De grootste zonde is iemand afsnijden van zijn liefdesbinding.
 • Kennis vergaren is een Darwiniaanse overlevingsnoodzaak, niet anders dan eten en drinken.
 • Het ergst zijn zij die nu een grote bek hebben maar vroeger met gymnastiekspelletjes altijd als laatste gekozen werden.
 • De zgn. verwarde mannen: verlatingswoede is wanhopige verlatingsangst en geperverteerde bezitsdrang.
 • Ik heb geleerd elke vraag met ja en nee te kunnen beantwoorden, of met zwijgen, wat vaak nog het meest passende antwoord is.
 • Men zou domheid niet zo snel moeten afkeuren, vooral niet de charmante, goedmoedige en geruststellende domheid.
 • Als oudere mannen op kookcursus gaan en fijn- en wijnproevers willen worden, dan weet je dat hun seksleven niet meer smaakt.
 • Staat de ene tijdgeest gestapeld op de vorige of is elk modieus kledingstuk niet meer dan de zoveelste variant op een broek en een rok?
 • Dit individualistisch-narcistisch tijdperk hunkert naar wereldse bewondering, zoals elk narcisme er toe noodzaakt om in een etalage te staan.
 • Om een heel helder antwoord te krijgen kan men sommige vragen maar beter in het halfduister stellen.
 • De rol van de politiek is niet in de eerste plaats het bevorderen van rijkdom en welzijn maar in het begrijpelijk en overzichtelijk maken van de wereld.
 • Omdat wij Darwiniaans gedoemd zijn tot hechting schuilt de zin van het leven erin die gedoemdheid zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen, dwz. in de zorg voor elkaar.
 • Jazz: maximale individuele improvisatieruimte binnen een afgesproken akkoordenschema. Zo ook zouden de burger en de wetgever met elkaar samen moeten spelen.
 • Oud oorlogsgeweld plant zich sluimerend voort onder de huid van vele generaties.
 • De arme drommels willen God leren kennen omdat ze zichzelf niet willen leren kennen.
 • De sloopkogel van het ironisch deconstructivisme is nu wel klaar met zijn werk. Op de puinhopen bloeien hier en daar al de vrije radicalen, de pragmatische utopisten en de vrolijke netwerkanarchisten.
 • Zij die gaan sterven groeten u, maar zij die gaan leven groeten u tegenwoordig niet meer.
 • Het verstandige kan heel onverstandig uitpakken. En omgekeerd!
 • Een wereld zonder troost is volkomen leeg.
 • De Grote Geschiedenis heeft ons niets meer te vertellen. Die weigering hebben we te wijten aan onze huiveringwekkende koppigheid.
 • Harde wetenschap is noodzakelijkheid, zachte wetenschap is waarschijnlijkheid, techniek is maakbaarheid, kunst is oorspronkelijkheid, politiek is heerszuchtigheid, religie is overbodigheid.
 • Als vader was hij volledig ongeschikt maar als verwekker had hij een groot talent.
 • Moed is de belangrijkste deugd omdat ze altijd alle andere deugden verdedigd.
 • Een Nederlander heeft weinig op met gezag, een Hollander nog minder en een Fries al helemaal niet.
 • Het gat tussen graaikapitalisme en waardengestuurd kapitalisme wordt door de overheid niet opgevuld, want kippen moet men niet op een vos afsturen.
 • Onder elk intermenselijk contact ligt openlijke of verborgen ethiek, en bijgevolg goeie en kwaaie retoriek.
 • Ideeën kun je niet bombarderen maar de hoofden waarin ze zitten wel.
 • In een wereld van belangengestuurde waarden wordt gehunkerd naar waardengestuurde belangen.
 • De monetarisering van de mens kwam bij de nomadische jager/verzamelaar niet voor. Die weemoedige broederlijkheid bij het zitten rond kampvuur of de open haard is nog een echo uit die tijd.
 • Het wereldwijde vampirisme van politici zuigt de compassie uit de religies. Kunnen nu alleen nog de bittere tranen en smeekbedes van de ware religieuze en seculiere leiders een houten spie in het hart van de heers- en hebzuchtigen slaan?
 • Geloven is het geven van commitment, weten is het vragen om commitment.
 • Moed kan in je schoenen zinken, daarom heeft ze ook nog dapperheid nodig.

 

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail