Pages Navigation Menu

Niet werkende partners krijgen belastingstraf

pechtold

Na jaren van nullijn zijn het afgelopen jaar de brutosalarissen van de meeste werkenden weer gestegen als gevolg van nieuwe cao afspraken bij de overheid en de bedrijven.

Het kabinet Rutte wil de netto salarissen, na jaren van belastingverhogingen en bezuinigingen, nog verder verhogen door met een grote belastingverlaging het succes van haar beleid te vieren. Maar aan die belastingverlaging zit een merkwaardig ideologisch tintje.

Die wordt voornamelijk gegund aan werkende tweeverdieners en aan ZZP‘ers. Dus niet aan alleenstaande werkenden, niet aan mensen die een werkloosheids- of andere uitkering hebben, noch aan gepensioneerden. Deze burgers hebben wel de lastenverzwaringen van 5 jaar Rutte moeten ondergaan, maar mogen niet mee delen in de economische opleving.

De Christelijke partijen pogen het belastingplan zodanig bij te stellen, dat in ieder geval alleenverdieners, een huishouden waar maar een van de partners werkt, ook een beetje belastingverlaging te bezorgen. Immers in de afgelopen jaren is de merkwaardige situatie ontstaan dat eenverdieners veel meer belasting betalen dan huishoudens met twee arbeidsinkomens. Je kunt beter met zijn tweeën ieder 30.000 euro verdienen dan alleen 60.000 euro. In dat laatste geval betaal je al gauw 50% meer belasting.

In de afgelopen jaren is door VVD, D’66, Groenlinks, en PvdA vaak fel geageerd tegen de zgn. aanrechtsubsidie: een huishouden met maar éen inkomen mocht geen enkel voordeel genieten als een van de partners niet werkte. Inmiddels is de situatie volledig omgedraaid: huishoudens waarin niet allebei de partners werken krijgen straf, belastingstraf.

Het zal de Christelijke partijen waarschijnlijk niet gaan lukken om fundamenteel aan het belastingvoorstel te sleutelen. De neoliberale partijen VVD, D’66, PvdA en Groenlinks hechten in hun politieke opstelling altijd zeer aan individuele vrijheid, maar eisen belastingstraf als de ideologische plicht tot arbeid en emancipatie niet wordt of kan worden vervuld. Sociale onrechtvaardigheid en inkomensongelijkheid nemen ze in hun ideologie voor lief. Neoliberale dominees dus van links orthodox gereformeerde huize straffender in hun leer dan de Christelijke partijen ooit zijn geweest.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail