Pages Navigation Menu

Ongesorteerde gedachten (3)

hierennu

 • Het hier en nu, het heden, is niet ingeklemd tussen verleden en toekomst. Ze bestaat eenvoudig niet omdat het heden altijd eerst als zodanig ervaren en benoemd moet worden en dat besef kost (een split second) tijd. Het besefte heden is daarom altijd weer een terugblik, evenals de toekomst een vooruitblik is en tijd kost om zich voor te stellen. We leven dus  alleen in het verleden.
 • Het laatste woord hebben wordt veroorzaakt door de eerste zwijger. En die eerste zwijger krijgt daarmee… het allerlaatste woord.
 • Men moet niet in het licht van een ander gaan staan, vooral niet in het licht van de ander binnen jezelf.
 • Meten is (stukjes tijd of ruimte) tellen. Het oneindige is meten zonder tellen.
 • Too much of everything is een gebrek aan verbeelding.
 • Sommige terugwegen blijken ineens weer heenwegen. Dan maakte de Rede rechtsomkeert, om het Hart te zoeken dat het onderweg verloren had.
 • Zin geven aan het leven volgt in wezen uit zin hebben in het leven, en niet andersom.
 • Het doel van je leven moet je niet verwarren met de zin van het leven; waarvan men droomt niet verwarren met de waarde daarvan.
 • Als men je slecht wil begrijpen kun je maar beter wetend zwijgen. En als men je goed denkt te begrijpen kun je dat maar beter navragen.
 • Men kan maar beter niet al te warm lopen voor idealen want de meeste idealen moeten koel bewaard worden – tegen verrotting en bederf.
 • De geliefde zien als een verlengstuk van jezelf, als medicijn, als troost, als anker, als borg, dat alles is bezitsdrang, tenminste als het je niet al belangeloos is gegeven.
 • Men moet het leven niet verwijten dat het vaak onaangenaam is, hooguit  dat het ons opscheept met ideeën hoe aangenaam het zou moeten zijn.
 • Er is geen enkele reden om respect voor iets of iemand te hebben tenzij blijkt dat dit respect maar al te zuur verdiend is.
 • Er is geen enkele reden om iemand bij voorbaat serieus te nemen omdat de mens wezenlijk intuïtief is en niet rationeel.
 • Wij achten ons tegenwoordig meer individu dan soort maar van die illusie zal de evolutie ons wel weer genezen.
 • Misschien werd Nietzsche uiteindelijk door het donker opgeslokt omdat hij de enige mens was die het aandurfde zonder nachtlampje te slapen.
 • Hoe rijker de man hoe jonger hij zijn vrouw kan uitkiezen en dat zegt net iets meer over de statusgevoelige aard van de vrouw dan over die van de man.
 • Domme vrouwen spelen ‘hard to get’ als test voor de mannelijkheid van hun prooi. Domme mannen spelen ‘easy to leave’ als test voor de vrouwelijke overgave.
 • Politiek is toegepaste ethiek (F.Bolkenstein). Dus als politici niet de onmogelijke taak op zich willen nemen om publiekelijk rechtvaardiger, betrouwbaarder, bekwamer, kortom ethischer en deugdzamer te zijn dan wij burgers, dan behoren ze terug te vallen in de massa van de tweede orde, van de onzichtbare morele sjoemelaars, van ons burgers.
 • Vergis je niet, er zijn meer honden die er wel dan geen brood van lusten.
 • Nieuwsgierigheid, willen begrijpen, dat is willen beheersen, het onbekende je eigen maken, toe-eigenen, willen bezitten. Oftewel: kennis willen is bezitsdrang. Kennis is macht…. om te bezitten.
 • Verlossing is jezelf genoeg zijn en de wereld laten. Of is dat… in de steek laten?
 • Er zijn vast wel hoeren die je ook gespreid kunt betalen.
 • Alles wat wij denken en zeggen, de zin en betekenis van de wereld, dat bevindt zich altijd binnen de grenzen en de logica van de taal. Maar hoe groot zou dan dat Wittgensteinse buitengebied zijn, ‘waarover men moet zwijgen’? Een Columbus van dit terra incognita is althans denkbaar.
 • Freud onttroonde ons Ik, maar leven we vervolgens niet gewoon verder als koningen in ballingschap?
 • Men zegt dat de natuur, de evolutie, geen Goed en Kwaad kent. Wat een onzin, alsof ethiek buiten, laat staan boven de natuur zou kunnen bestaan. Zelfs een stelende en vlooiende bonobo weet wel beter.
 • Elk extremisme wil een kogel door de kerk, door de staat en door onbuigzame mensen.
 • Wat is er van mij terecht gekomen? Beter zou zijn: wat is er van mij terecht gekomen bovenop een ander, aan goeds en kwaads. En nog beter: van mij is niets terecht gekomen omdat ik van alle ladders ben afgedaald.
 • Iedereen heeft wel een laatste reddingspunt waaraan voorbij men alleen nog lijdelijk kan zeggen: ‘het zij zo’, of verantwoordelijk: ‘het is zo.’
 • Ze had zijn maag, lever en darmen uit zijn lijf gerukt maar had het uitrukken van zijn hart als laatste wreedheid aan hemzelf over gelaten. How can a love so right turn so wrong?
 • We moeten leren van wat we waren, om af te leren van wat we zijn, om aan te leren wat we willen worden.
 • Plato’s oudere broer Glaucon (416BC) zei dat de Rede de slaaf is van de passies. Zeker, maar bedenk wel, die slaaf vermomt zich ook vaak als passie……om uw Rede te verleiden.
 • Soms is een stilte laten vallen de beste vraag die je kunt stellen.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail