Pages Navigation Menu

Toekomstige welvaart: kan Asscher banen scheppen? (1)

asscher zxMinister Asscher kreeg afgelopen week het publieke verwijt van de VVD dat hij te weinig banen schept. Pechtold van D’66 wijst de plannen tot belastingverlaging van het kabinet af, omdat dit plan geen werkgelegenheid creëert.

Al eens eerder hebben we op dit blog betoogd, dat de structuur van de Nederlandse economie weinig ruimte laat voor de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid (http://newsstream.eu/?p=3550). Het neoliberale beleid van ongeveer de meeste politieke partijen (van Groen Links tot en met VVD) is daarnaast ook bepaald niet gericht op het scheppen van werkgelegenheid. En de grote protestpartij PVV heeft in deze helemaal geen beleidsplannen (.. trouwens op welk terreinen wel?).

De overheid kan maar op één manier zelf banen scheppen: door zelf meer mensen in dienst te nemen. Maar daar pleit geen enkele partij voor. Verder kan ze proberen banen te scheppen door de belastingen voor bedrijven en burgers te verlagen, maar de uitkomst daarvan is onzeker. Immers burgers hoeven het mogelijk extra te besteden geld niet uit te geven, ze kunnen het ook sparen (hypotheek aflossen). Bedrijven kunnen met de minder betaalde belasting hun winst verhogen en aan aandeelhouders uitkeren.

De VVD wil een kleinere overheid en wil helemaal niet meer banen bij de overheid.  Asscher kan in dit kabinet dus niet eens zelf banen te scheppen. Onder dit kabinet is zelfs precies het omgekeerde het geval. Het bezuinigingsbeleid vernietigt banen in alle sectoren: van de culturele sector tot de thuiszorg, van de sociale werkplaatsen tot de kinderopvang.

De politieke uitspraken van de VVD over Asscher vormen dus slechts een vorm van zwartepieten. De opstelling van Pechtold inzake de belastingverlaging die geen werkgelegenheid creëert een blatant machtsspelletje voor de bühne.

In enige volgende artikelen zullen we laten zien dat niet alleen de structuur van de Nederlandse economie de komende jaren weinig groei van werkgelegenheid zal laten zien. Maar ook welke perverse economische effecten dit gebrek aan werkgelegenheid voor grote bevolkingsgroepen met zich mee brengt.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail