Pages Navigation Menu

Toekomstige welvaart: burgers hebben minder te besteden (3)

incasso

 

In de afgelopen 15 jaar is het aandeel van de burgers in het Nationaal Inkomen met meer dan 12% teruggelopen. Gecorrigeerd voor inflatie hebben te burgers ongeveer evenveel te besteden als in 2001. Het aandeel van de bedrijven is in die periode verdubbelt. Ook het aandeel van de overheid is toegenomen. De burgers betalen de overheid meer belasting, de bedrijven minder.

In die zelfde periode is de inkomensverdeling tussen de burgers schever geworden. Het aantal hogere inkomens heeft een sterke groei te zien gegeven. Zelfs de leden van de Tweede kamer zijn relatief een stuk meer gaan verdienen. Negentig procent van de burgers heeft nu minder te besteden dan in 2001. In 2015 is het bijna onmogelijk geworden om een gezin te onderhouden zonder dat beide partners werken.

Het bestedingspatroon van de burgers is echter sterk veranderd. De huishoudens hebben veel meer vaste lasten. De prijzen van koopwoningen zijn door de lage rente torenhoog. De huren zijn dankzij de VVD boven proportioneel gestegen. Hetzelfde geldt voor de kosten van de zorgverzekering. Ook de kosten van woon-werkverkeer zijn snel gestegen. Dat heeft gevolgen gehad voor de rest van de bestedingen. De sterke groei van de Lidle, de Aldi en de Action en aankopen op Internet is hiermee te verklaren. Mensen pogen hun levensstijl te handhaven, maar dat lukt lang niet altijd meer. Inmiddels is de druk op de huishoudens zo groot geworden dat 40% achterloopt met het betalen van rekeningen.  Aan de onderkant is de voedselbank een onmisbare voorziening geworden.

De bedrijven hebben hun aandeel in de nationale koek verdubbelt. Hogere winsten en lagere arbeidskosten van medewerkers hebben in de bedrijven en andere organisaties echter niet geleid tot nieuwe werkgelegenheid, maar tot hogere winsten en dividend uitkeringen aan aandeelhouders. Door innovatie zijn minder werknemers en gemiddeld werknemers van een lager opleidingsniveau nodig. Het werk onder in een organisatie is sterk geprotocolleerd: de mevrouw van Ziggo mag aan de telefoon absoluut niet afwijken van haar gespreksscript. Je praat dan eigenlijk al tegen een menselijke robot.

Voor de qua inkomen onderste helft van de samenleving is werken er beslist niet leuker op geworden. Ze hebben lage inkomens en zijn altijd onzeker van hun flexibele baan.

Inmiddels moeten de 8 mln. werkenden bijna 1.6 mln. niet werkenden (exclusief de gepensioneerden) onderhouden, burgers die een of andere vorm van uitkering genieten.

 

-

Facebooktwitterlinkedinmail