Pages Navigation Menu

De ondragelijke lichtheid van wet en willekeur

Auteur - dec 2014

Die opgerekte vrijheid, dames en heren, zeg maar gerust: die ver overstrekte vrijheid die we vandaag de dag hebben, dat gaat natuurlijk...

Lees verder

Hoe beschaafd zijn we?

Auteur - sep 2014

In navolging van de filosoof Emile Durkheim (afbeelding), ben ik van mening dat we in de Westerse samenlevingen de best mogelijke...

Lees verder

Onderzoek je eigen Wil

Auteur - sep 2014

Een prachtig voorbeeld van een filosofisch fenomenologische benadering wordt beschreven in het boek:  “Het Handwerk van de Vrijheid” van...

Lees verder

Ontdek gewoon wat er in je leven is

Auteur - sep 2014

De Duitse filosoof Wilhelm Schmid (foto) beschrijft op indrukwekkende wijze diepgaand alle aspecten van een menselijk leven. In zijn...

Lees verder

Ervaring als filosofische bron

Auteur - sep 2014

Het lezen van de werken van de  Duitse filosoof Wilhelm Schmid heeft mijn filosofische benaderingswijze van de wereld ingrijpend van...

Lees verder

Vrijheid van meningsuiting? of van Overtuiging?

Auteur - aug 2014

Ieder mens heeft vele ideeën waar hij of zij in gelooft, overtuigingen welke grotendeels niet op enige wetenschappelijke waarheid...

Lees verder

Bestaat de authentieke mens?

Auteur - jul 2014

In het heersende Westerse opvoedingsideaal moeten we onze kinderen zodanig tot bloei brengen, dat ze zichzelf in hun verdere leven...

Lees verder

Scheppingsverhaal voor filosofen

Auteur - jul 2014

  In den Beginne In de eeuwigheid exploderen zonder enig doel telkens weer ontelbare universa, daarbij hun eigen ruimte en tijd...

Lees verder

Roger Scruton: Mensen dienen rekenschap af te leggen

Auteur - apr 2014

Evolutie vindt niet alleen plaats op fysiek biologisch terrein, maar als gevolg van de culturele en technische  ontwikkeling (waaronder...

Lees verder

Mooi is vaak ook ethisch

Auteur - apr 2014

Ieder mens heeft dagelijks esthetische ervaringen zij het dat de intensiteit zal variëren van enigszins tot overweldigend. En meestal zal...

Lees verder